Sociálne siete

DOMOV

Poslancov dnes zamestnajú reformné zmeny v justíci

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 13:59

152

large IMG  min daadb
ZDROJ: SITA

REKLAMA

26. november 2020 09:45 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Poslancov Národnej rady SR zamestná počas tretieho rokovacieho dňa 18. schôdze reforma justície z dielne ministerstva spravodlivosti. Reforma, ktorá zahŕňa reformu Súdnej rady SR, majetkové previerky sudcov, reformu Ústavného súdu SR, povinné zavedenie vekového stropu sudcov či zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2021. Tretí rokovací deň sa začína o 9:00.

V prípade súdnej rady sa návrh ústavného zákona zameriava na právnu úpravu regionálneho princípu volieb členov súdnej rady sudcami, zavedenie nesudcovského prvku v prípade členov súdnej rady nominovaných výkonnou a zákonodarnou mocou. Návrh zákona tiež rozširuje pôsobnosť rady o konanie vo veciach majetkových pomerov sudcov. Zároveň jej navrhovaná právna úprava umožňuje vykonávať aktívny dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti vlastným autonómnym konaním a preverovaním. V súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky dochádza k jeho ukotveniu v sústave súdov.

Návrh tiež plánuje zvýšiť kvórum pre voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR tak, že na zvolenie kandidáta je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov poslancov parlamentu. Úprava reaguje na situáciu z roku 2019, keď Národná rada SR nebola schopná nominovať prezidentovi SR dostatočný počet kandidátov na ústavných sudcov. Novela ústavy vyžaduje od NR SR, aby parlament zvolil potrebný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu do dvoch mesiacov od uplynutia funkčného obdobia sudcu ústavného súdu. Ak národná rada nebude schopná zvoliť kandidátov, prezident SR bude môcť vymenovať sudcov ústavného súdu bez návrhu parlamentu.

Plénum má tiež rokovať o novele zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Veteránom protikomunistického odboja a ich vdovám, vdovcom a sirotám by sa v prípade schválenia mohol k dôchodku priznať jednorazový príplatok v symbolickej výške 1 989 eur. Cieľom novely je tiež zvýšiť veteránom protikomunistického odboja príplatok k dôchodku zo súčasných päť na desať eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody.

Na poslancov čaká aj rokovanie v druhom čítaní o návrhu novely zákona o archívoch a registratúrach z dielne rezortu vnútra. Archívny dokument starší ako 50 rokov, ktorý je zapísaný v evidencii cudzieho štátu alebo bol vytvorený, alebo nájdený na území cudzieho štátu, bude možné doviezť na územie SR len s povolením príslušného orgánu tohto cudzieho štátu. Novela zároveň explicitne zdôrazňuje, že dovoz cudzieho archívneho dokumentu odcudzeného v iných štátoch a jeho prevod do vlastníctva sa zakazuje. Kontrolu dovozu a vývozu dokumentov majú podľa novely v kompetencii colné úrady.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA