Sociálne siete

DOMOV

Rezort kultúry môže poskytnúť dotácie na odstraňovanie mimoriadnych udalostí v kultúre

Zverejnené:

Upravené: 26. januára 2021 o 16:30

120

large  eeadc

REKLAMA

7. október 2020 10:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) – Ministerstvo kultúry SR (MK SR) môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií pre oblasť kultúry, na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu. Vyplýva to z návrhu ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽaNO), ktorý dnes schválila vláda. Návrh sa predkladá v skrátenom legislatívnom konaní.

Rezort môže zároveň poskytnúť dotáciu na podporu a rozvoj mediálnej výchovy, vrátane boja proti dezinformáciám, či na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Tiež na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a tiež ich pedagogickým zamestnancom.

V materiáli sa ďalej uvádza, že dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má na financovanie projektu zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov vo výške určenej vo výzve. Dotáciu však nemožno poskytnúť alebo použiť na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a na refundáciu uhradených záväzkov v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

Žiadosti bude vyhodnocovať a posudzovať odborná komisia, ktorú zriadi minister kultúry.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA