Sociálne siete

DOMOV

Rezort podáva trestné oznámenie pre tender na zabezpečenie prevádzky IT systémov

Zverejnené:

Upravené: 27. augusta 2021 o 8:02

155

pocitac
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Joshua Woroniecki

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa  pre verejné obstarávania na poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov ISZI a MIS NCZI. Informuje o tom na svojej stránke.

Vzhľadom k tomu, že existuje dôvodné podozrenie, že s podkladmi vypracovanými pre účely vyhlásenej verejnej súťaže mohlo byť manipulované osobami z externého prostredia, reprezentujúcimi obchodnú spoločnosť pôsobiacu v IT biznise, a to v súčinnosti so zamestnancami NCZI, ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo neodkladne postupovať v zmysle § 3 ods. 2 Trestného poriadku a oznámiť skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, orgánom činným v trestnom konaní.
Pre rezort je prvoradá transparentnosť a efektívne využívanie verejných prostriedkov, píše ďalej na svojej stránke. Predmetné verejné obstarávanie je už Národným centrom zdravotníckych informácií zrušené.  Informuje tiež, že ministerstvo  nevstupuje do procesu tvorby súťažných podmienok verejných obstarávaní rezortných organizácií, vzhľadom na to, že ide o samostatné právnické osoby a subjekty.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA