Sociálne siete

COVID19

Rezort zefektívňuje systém prihlasovania na očkovanie

Od 6. apríla by malo byť prihlasovanie na očkovanie transparentnejšie.

Zverejnené:

Upravené: 8. apríla 2021 o 13:11

208

ockovanie
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Steven Cornfield

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Ministerstvo zdravotníctva zefektívňuje pravidlá na prihlasovanie sa na očkovanie do tzv. Čakárne do Fázy č. 1. „Transparentnosť a korektný prístup sú pre nás prioritou a platí to aj pri pravidlách očkovania,“ informuje o tom rezort v tlačovej správe na svojej stránke.

V tejto fáze sa prihlasujú  zamestnanci vybraných skupín, ktorí prichádzajú do kontaktu s nakazenými. Ide napríklad o zdravotníckych  pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov či príslušníkov Ozbrojených síl.  Rezort od 6. apríla sprecizoval detaily prihlasovania tak, aby neprichádzalo k jeho zneužívaniu.
Ľudia, ktorí spadajú do tzv. Fázy č. 1, sa tak už môžu prihlásiť do Čakárne rovnako ako štandardne, termín však dostanú až po preverení údajov od zamestnávateľa, že skutočne spadajú do kategórie zamestnaní, ktoré sú definované vo Fáze č. 1 a očkovanie potrebujú z dôvodu svojej pracovnej činnosti, kde môžu prísť do kontaktu s nakazenými.
Sú to tieto skupiny profesií: 
    • zdravotnícky pracovník,
    • študent zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
    • zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb,
    • terénny sociálny pracovník,
    • zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
    • zamestnanec nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
    • osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
    • zamestnanec mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
    • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
    • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
    • príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
    • príslušník Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení.
Ako to od dnes funguje?
Zamestnanec vybranej profesie sa prihlási tak ako doteraz do Čakárne TU. Jeho zamestnávateľ následne kontaktuje ministerstvo zdravotníctva na e-mailovej adrese: ockovanie.faza1@health.gov.sk.
Odborníci z rezortu si následne vypýtajú potrebné údaje o zamestnancovi, kvôli jeho identifikácii a verifikácii údajov. Zamestnanec až po preverení dostane následne z Čakárne termín na očkovanie.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA