Sociálne siete

DOMOV

Sanačné práce v Chemku Strážske: Aké je stanovisko ministerstvo vnútra?

Ministerstvo vnútra SR sa vyjadrilo ministerstva vnútra k sanačným prácam v Chemku Strážske.

Zverejnené:

Upravené: 22. augusta 2021 o 18:03

115

Zdroj: MINV.sk

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Problematika environmentálnej záťaže spojenej s prítomnosťou PCB látok v Chemko Strážske a jeho okolí bola vyše 30 rokov neriešená a ignorovaná. Tak ako starostom dotknutých obcí, aj rezortu vnútra podľa vlastných slov intepretovaných v stanovisku záleží na vyriešení situácie.

„Je zarážajúce, že teraz, keď sa finalizujú prípravy likvidácie sudov s nebezpečným materiálom, sa rezortu vnútra dostáva množstvo neodbornej kritiky z úst niektorých starostov, ktorí sami dlhé roky nevenovali problematike náležitú pozornosť, a ktorých súčasné vyjadrenia zároveň dokazujú, že nerozumejú správnosti a zákonnosti  jednotlivých postupov,“ uvádza ministerstvo vo svojom stanovisku na webe rezortu.

V prvej etape rezort vnútra v spolupráci s rezortom životného prostredia a miestnou samosprávou pracoval na obstaraní potrebnej techniky, rokoval o podmienkach vstupu na súkromný pozemok, takisto o prenájme parciel na uskladnenie zabezpečeného odpadu. V neposlednom rade rezort čelil pandémii COVID – 19, kedy boli všetky zložky podieľajúce sa aj na riešení problematiky PCB v Chemku Strážske primárne povolávané na práce spojené s protipandemickými opatreniami. Napriek týmto skutočnostiam práce pokračovali. Je potrebné si uvedomiť, že táto desaťročia neriešená environmentálna záťaž je obrovského rozsahu a presahuje viaceré okresy a kraje, čo si vyžaduje komplexný prístup.

Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu s STU, ktorá bude odborným garantom pre likvidáciu PCB látok z kontaminovanej oblasti. MV SR ďalej  zabezpečilo všetko materiálno-technické vybavenie, ktoré je momentálne uskladnené na Záchrannej brigáde v Humennom a rezort je pripravený začať so sanačnými prácami. V procese prípravy I. etapy sa problematické ukázali obmedzené možnosti dočasného uskladnenia kontajnerov s nebezpečným odpadom. Tento poroblém bol konzultovaný na úrovni štátnych tajomníkov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva životného prostredia SR.

Ani vyhlásením mimoriadnej situácie však  zložky podieľajúce sa na záchranných prácach nemôžu porušovať ustanovenia zákona o odpadoch. Nemožno teda napraviť súčasnú environmentálnu záťaž nezákonným postupom.

Rezort vnútra momentálne čaká na vydanie povolenia na nakladanie s odpadom od odboru životného prostredia Okresného úradu Michalovce, o ktoré musí požiadať správca konkurznej podstaty Chemko Slovakia a.s. – v likvidácii.

 

Čítajte aj

Chemko Strážske: Vláda odsúhlasila návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA