Sociálne siete

DOMOV

Budaj predstavil reformu vo využívaní európskych peňazí v rezorte životného prostredia

Zverejnené:

Upravené: 21. augusta 2021 o 13:40

108

Na snímke minister Ján Budaj, zdroj: MŽP SR

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) zabezpečí, aby starostlivosť o chránené územia v maximálnej miere vykonávali miestni obyvatelia a mali z nej adekvátny príjem. Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj. Informáciu priniesol rezort na svojej stránke.

V dobiehajúcom Operačnom programe Kvalita životného prostredia bolo na oblasť ochrany prírody vyčlenených 130 mil. eur. Z nich ale nečerpali tí, ktorí žijú na chránených územiach. To chce minister Ján Budaj zmeniť. Nové programové obdobie na roky 2021 až 2027 prinesie dvoj – až trojnásobné zvýšenie investícií do ochrany životného prostredia. Píše sa ďalej na stránke ministerstva.

Tieto zdroje by mali byť vďaka zmene k dispozícií aj pre prácu ľudí v tých regiónoch Slovenska, ktoré sú chránené. Nezastupiteľné miesto v tomto systéme budú mať lokálni farmári, furmani a ďalší miestni dodávatelia prác. „Pastva, furmanstvo, práce v lese, starostlivosť o zvieratá, kosenie, či odstraňovanie náletových drevín, ale aj obhospodarovanie lesov, turistická infraštruktúra, starostlivosť o drobné toky, či výsadba stromov – to všetko patrí k ochrane slovenskej prírody a v budúcnosti bude vykonávaná aj lokálnymi pracovníkmi,“ zdôraznil minister Budaj.

MŽP pri hodnotení projektov zavedie bodové zvýhodnenie pre projekty so zapojením lokálnych pracovných kapacít a miestnych dodávateľov prác. „Zmeny sa dotknú aj verejného obstarávania, s cieľom uprednostniť environmentálne a sociálne hľadiská,“ doplnil štátny tajomník MŽP Michal Kiča.

MŽP nezabúda ani na farmárov a neštátnych vlastníkov pozemkov v chránených územiach. V tejto súvislosti sa zjednoduší čerpanie podpôr, systém paušálnych platieb a podpora mikroprojektov.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA