Sociálne siete

DOMOV

SAV žiada Ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil pôsobenie v akadémii vied

Zverejnené:

Upravené: 22. februára 2022 o 10:24

801

zdroj: Facebook / Ľuboš Blaha

REKLAMA

GLOBALNEWS

Slovenská akadémia vied dnes zverejnila ďalšie vyhlásenie v súvislosti s poslancom Smeru Ľubošom Blahom a žiada ho, aby okamžite končil pôsobenie v akadémii.

Portál omediach.com poskytol celé stanovisko SAV, ktoré podporila väčšina štatutárnych zástupcov vedeckých pracovísk SAV:

Výzva štatutárnych zástupcov ústavov a centier SAV

My, predstavitelia vedeckých ústavov a centier SAV chrániac dobré meno SAV, ktorá patrí k najdôveryhodnejším inštitúciám na Slovensku, uvedomujúc si úlohu vedy a vedcov v spoločnosti, ktorí majú prispievať k tolerantnej, slušnej a inovatívnej spoločnosti, ctiac si slobodu a demokraciu, odmietajúc akékoľvek prejavy netolerancie či nenávisti, pripomínajúc historickú skúsenosť, že extrémistické a nenávistné postoje sú spôsobilé postupne narúšať demokratický politický systém a nahradiť ho systémom diktatúry,

vyzývame Mgr. PhDr. Ľuboša Blahu, PhD., pracovníka Ústavu politických vied SAV, v. v. i., ktorý opakovane a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca, zneužíva slobodu prejavu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v SAV.

Pripomíname, že uvedený kolega bol opakovane upozorňovaný na svoje nevhodné správanie. Bez akejkoľvek sebareflexie dotyčného. Plne stojíme za vyjadreniami Etickej komisie SAV, ktorá okrem iného k jeho správaniu konštatovala:

„Postavenie vedca sa viaže na istú zodpovednosť vyplývajúcu z členstva v akademickej komunite. Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť ani pri paralelnom výkone inej funkcie/iného povolania. Člen akademickej obce musí primerane zachovávať isté štandardy správania aj v prípade výkonu neakademickej funkcie. Vo všeobecnosti možno legitímne očakávať, že vedec bude politickú diskusiu kultivovať, nie degradovať.“

Heger pre situáciu na Ukrajine zvolal bezpečnostnú radu

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA