Sociálne siete

COVID19

Strach Slovákov z pandémie sa blíži k tomu, ktorý zažívali na jej začiatku

GLOBAL NEWS

Zverejnené:

Upravené: 9. februára 2021 o 14:01

31

Ilustračné foto, zdroj: SITA/Jakub Julény

SITA

BRATISLAVA  – Aktuálny pocit ohrozenia z pandémie je vyšší ako ten, ktorý Slováci pociťovali v apríli 2020 a zároveň takmer taký vysoký, ako bol na jej začiatku. Vyplýva to zo siedmej vlny prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied (SAV), spoločnosti Mnforce a Seesame. Zber dát uskutočnili na vzorke tisíc respondentov od 28. januára do 2. februára. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Lukovičová zo spoločnosti Seesame.

Prieskum ukázal, že silnejúce obavy sa výrazne prejavili aj v miere, v akej respondenti obmedzili kontakty s ľuďmi mimo svojej domácnosti. Na prelome januára a februára 39,3 percenta respondentov uviedlo, že takéto kontakty obmedzili úplne, čo je o takmer 9 percentuálnych bodov viac, ako počas lockdownu v čase prvého celoplošného testovania. Úplné obmedzenie kontaktov deklarujú častejšie starší respondenti a tí, ktorí sa obávajú pandémie a dôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku. Svoje kontakty menej často obmedzili muži.

S nárastom obáv pred pandémiou súvisí aj nárast počtu ľudí, ktorí tvrdia, že dôkladne dodržiavajú opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na škále od 1, teda dôkladne dodržiavam po 10, teda vôbec nedodržiavam, si až 72,1 percenta opýtaných vybralo odpovede 1 až 3, ktoré naznačujú vysokú mieru dodržiavania opatrení. Väčšina pracujúcich na Slovensku aj v čase januárového lockdownu naďalej chodí do práce. Situácia sa v tomto výrazne líši od tej z apríla minulého roku, keď na začiatku pandémie z rôznych dôvodov až 35,3 percenta pracujúcich respondentov do práce nechodilo. Aktuálne nechodí do práce len 12,3 percenta opýtaných, pričom len 5,6 percenta má homeoffice.

Okrem tých, ktorí majú od zamestnávateľa homeoffice počas celého týždňa, časť respondentov pracuje z domu aspoň niektoré dni. Spolu homeoffice alebo možnosť pracovať z domu aspoň niektoré dni v týždni využíva 26,7 percenta respondentov. Zastúpenie tých, ktorí majú možnosť pracovať z domu aspoň niektoré dni v týždni, je rôzna podľa typu práce. Avšak, napríklad aj v prípade administratívnej práce takmer polovica respondentov do práce naďalej chodí, a to tak ako pred pandémiou.

Na otázku, či respondenti používajú v práci pri stretnutiach s kolegami rúško alebo respirátor, odpovedalo „áno, vždy“ 45,8 percenta pracujúcich opýtaných. Viac ako štvrtina respondentov nosí rúško alebo respirátor vo väčšine prípadov, 13,2 percenta len niekedy a 9,4 percenta opýtaných priznalo, že v práci tieto ochranné pomôcky nenosia.

„Môžeme konštatovať, že januárový lockdown respondenti dodržiavali prísnejšie ako lockdown v čase prvého celoplošného testovania. Táto skutočnosť spolu s takmer rekordnými úrovňami obáv z koronavírusu a deklarovaným dodržiavaním oparení naznačuje, že za nelepšiacu sa situáciu v krajine môže skôr nová mutácia vírusu, než masové porušovanie opatrení,“ uzatvoril Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA