Sociálne siete

COVID19

ŠÚKL informuje o treťom úmrti po očkovaní. Žena trpela poruchou zrážanlivosti krvi

V predchádzajúcich mesiacoch boli uzavreté dva prípady úmrtí, pričom v oboch išlo o pacientov vo vyššom veku (79) s viacerými chronickými ochoreniami.

Zverejnené:

Upravené: 8. mája 2021 o 14:48

271

vakcina
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Macau Photo Agency

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) uzavrel k  6. máju 2021  tretí prípad úmrtia po očkovaní na prevenciu ochorenia COVID 19. Išlo o pacientku vo veku 47 rokov,  ktorá bola očkovaná vakcínou Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca.

Príčina úmrtia stanovená pitvou súvisela s trombózou mozgových žilových sínusov, ktorá patrí medzi možné zriedkavé nežiaduce účinky danej vakcíny. Genetickým vyšetrením boli zároveň u pacientky zistené poruchy zrážanlivosti krvi. Vzhľadom na existenciu genetickej predispozície k trombofilnému stavu, súvis medzi očkovaním vakcínou Vaxzevria a následnou trombózou žilového sinusu bol stanovený ako pravdepodobný.

V tejto súvislosti ŠUKL upozorňuje, že je potrebné bezodkladne vyhľadať lekársku starostlivosť v prípade, keď sa výskytnú uvedené príznaky:

  • dýchavičnosť,
  • bolesť na hrudníku,
  • opuch a bolesť končatín,
  • pretrvávajúca bolesť v oblasti brucha,
  • neurologické príznaky ako pretrvávajúca a silná bolesť hlavy, rozmazané/dvojité videnie,
  • drobné krvné škvrny vo veľkosti špendlíkovej hlavičky pod kožou mimo miesta vpichu (petéchie).

Tieto príznaky môžu signalizovať tvorbu nezvyčajných krvných zrazenín a je potrebná včasná a špecializovaná diagnostika.

V predchádzajúcich mesiacoch boli uzavreté dva prípady úmrtí, pričom v oboch išlo o pacientov vo vyššom veku (79) s viacerými chronickými ochoreniami. V oboch týchto prípadoch bola príčina úmrtia stanovená pitvou a súvisela s chronickými ochoreniami pacientov. Vzhľadom k tomu, že vzniknuté nežiaduce reakcie po očkovaní mohli prispieť k celkovému zhoršeniu zdravotného stavu, príčinná súvislosť medzi očkovaním a úmrtiami bola stanovená ako možná.

Vakcíny určené na prevenciu ochorenia COVID-19 sú podávané injekčne do svalu a môžu v priebehu hodín až dní po podaní vyvolať reakcie menšej alebo strednej intenzity, ktoré spontánne v priebehu niekoľkých dní odznievajú. Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu daného človeka, od veku (všeobecne sú nežiaduce reakcie po očkovaní u ľudí vo vyššom veku menej časté a menej intenzívne), iných súbežne užívaných liekov, imunitnej odpovede, ale v niektorých prípadoch aj od psychického nastavenia človeka. Takisto ich výskyt a intenzita závisí od toho, či ide o prvú alebo druhú dávku. Pri tzv. mRNA vakcínach – Comirnaty a COVID-19 Vaccine Moderna boli pozorované častejšie a intenzívnejšie nežiaduce reakcie po druhej dávke vakcíny. Naopak, po vakcíne Vaxzevria boli po druhej dávke v klinických skúšaniach pozorované nežiaduce reakcie menej často a menej intenzívne.

Počet prijatých hlásení podozrení na nežiaduce účinky závisí od počtu dostupných vakcín, zaočkovaných osôb, dĺžky obdobia používania jednotlivých vakcín a subjektivity odosielateľa hlásenia. Niektorí zaočkovaní (laická verejnosť) pristupujú ku vzniknutým reakciám zodpovednejšie a hlásia aj mierne a krátkodobé nežiaduce účinky. Každý má možnosť nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok a štátny ústav prijíma všetky hlásenia a v prípade potreby dožiada ďalšie informácie od odosielateľa. Objektívnejšie hlásenia z odborného hľadiska prijíma ŠÚKL od odbornej verejnosti (zdravotnícki pracovníci). Pri hodnotení počtu a závažnosti hlásení je potrebné vziať do úvahy všetky faktory vrátane odosielateľa hlásenia. Je preto nesprávne zamerať sa len na počet hlásení  a považovať vakcínu s vyšším počtom hlásení za menej bezpečnú.

Všetky tri vakcíny spĺňajú prísne nároky na bezpečnosť a ani prijaté podozrenia na nežiaduce účinky ich bezpečnosť nespochybňujú. Dokumenty ku registrovaným vakcínam a informácie o tom, ako hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky, nájdete tu.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA