Sociálne siete

DOMOV

Takmer polovica občanov Slovenska nie je spokojná s kvalitou demokracie

Ľuďom prekáža, že politici nepracujú vo verejnom záujme, netrestá sa nehospodárne nakladanie s majetkom a peniazmi štátu, ale aj slabá vymožiteľnosť práva.

Zverejnené:

Upravené: 28. apríla 2021 o 8:46

297

ludia zivot ulica
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Timon Studler

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Ľuďom najviac prekáža, že politici neriešia ich naozajstné problémy a že sa netrestá nehospodárne nakladanie s majetkom štátu. Na druhej strane v porovnaní s rokom 2016 na Slovensku významne stúpol podiel ľudí, ktorí veria demokracii a preferujú demokratické zmeny, pričom klesla podpora nedemokratických riešení. Vyplýva to z aprílového prieskumu agentúry Focus pre inštitút INEKO.

Tento dokument prináša výsledky reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vnímaní kvality demokracie na Slovensku, ktorý uskutočnil inštitút INEKO prostredníctvom agentúry Focus začiatkom apríla 2021 na vzorke 1001 respondentov.

Prieskum s rovnakými otázkami prebehol na vzorke 1020 respondentov aj v novembri 2016 , čo umožňuje sledovať niektoré zmeny názorov počas uplynulých 5 rokov. Správa o výsledkoch prieskumov tiež prináša medzinárodné porovnanie údajov o kvalite demokracie, bohatstve jednotlivých štátov, očakávanej dĺžke života a indexe šťastia, ako aj porovnanie súvisu uvedených parametrov.

„Cieľom prieskumov verejnej mienky je zistiť názory ľudí na kvalitu demokracie na Slovensku, na súvis medzi kvalitou demokracie a kvalitou života, na hlavné nedostatky demokracie a tiež možné riešenia. Výsledky prieskumov verejnej mienky ako aj medzinárodné porovnania uvedené v tejto správe môžu podnietiť verejnú diskusiu a slúžiť ako podklady pre vzdelávanie o význame demokracie pre kvalitu života, o možnostiach ako zlepšiť kvalitu demokracie na Slovensku a tiež ako znížiť riziko prijímania nedemokratických riešení. Prieskum v roku 2021 sme uskutočnili a analýzu záverov sme zostavili vďaka finančnej podpore nadácie Konrad Adenauer Stiftung v Bratislave,“ píše sa ďalej v stanovisku.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA