Sociálne siete

DOMOV

Viac ako polovica Slovákov nad 15 rokov uvádza pri sebahodnotení nadváhu a obezitu

Zverejnené:

Upravené: 21. januára 2021 o 23:42

53

large cvicenie bd
ZDROJ: Unsplash/Anastase Maragos

REKLAMA

10. január 2021 01:36 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Nadváhu a obezitu pri sebahodnotení uvádza 51,5 % Slovákov vo veku nad 15 rokov. Na tieto výsledky zo Správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Health at a Glance 2019 poukazuje Správa o plnení Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 až 2025. Materiálom sa tento týždeň zaoberala vláda z dôvodu, že správa o plnení akčného plánu sa predkladá v polovici obdobia plnenia. Akčný plán má prevenciou zmierniť súčasný nepriaznivý vývoj výskytu obezity na Slovensku. Jedným z hlavných zámerov je znížiť mieru obezity populácie Slovenska podľa odporúčaní OECD zo 16,9 % obéznych v roku 2015 na 15,8 %.

Z odhadov vyplýva, že 37 % celkovej chorobnosti na Slovensku v roku 2017 bolo možné prisúdiť rizikovým faktorom súvisiacim so životným štýlom. Podľa údajov OECD bola prevalencia obezity za rok 2016 na Slovensku 16,3 %, pričom cieľom je zníženie miery obezity populácie na 15,8 % v roku 2025. „Cieľom by preto malo byť naďalej implementovať národné programy primárnej a sekundárnej prevencie ochorení,“ uvádza sa v materiáli, ktorý vláda vzala na vedomie.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA