Sociálne siete

COVID19

Videli ste už nový vizuál kampane na podporu očkovania?

Jesenná fáza kampane na podporu očkovania bude mať novú podobu. Ministerstvo zdravotníctva SR nasadzuje nové televízne, online a rozhlasové spoty a novú grafiku pre printovú a vonkajšiu reklamu.

Zverejnené:

Upravené: 16. októbra 2021 o 11:43

772

Zdroj: MZ SR

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Podľa samotného ministerstva nová fáza kampane nadväzuje na aktivity, ktoré realizuje niekoľko mesiacov. „Spoty a grafiky sú výsledkom spolupráce s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní – v súťaži návrhov, ktoré hodnotila komisia zložená zo zamestnancov MZ a externých odborníkov zo súkromného sektora,“ hovorí rezort v stanovisku.

Kreatívny koncept novej fázy kampane reflektuje na nálady v spoločnosti, ktorá je silno polarizovaná. Cieľom nových spotov a grafík je poukázať na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného skutočného nepriateľa a tým je koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie covid-19. Jediným účinným riešením, ako nad spoločným nepriateľom zvíťaziť, je očkovanie.
„Ako keby sa za posledný rok nakazila covidom celá naša spoločnosť. Klesá dôvera v inštitúcie a solidarita z prvej vlny je už dávno zabudnutá. Teraz na prahu tretej vlny už nemá vyznám stavať komunikáciu na racionálnych benefitoch očkovania – všetko už bolo dávno povedané v médiách a na sociálnych sieťach. Preto sme sa v MUW rozhodli zvizualizovať antihrdinu v podobe covidu a pripomenúť, že ak nás tu nemá všetkých časom poraziť, musíme sa spojiť a poraziť my jeho. A vakcína je zatiaľ jediným rozumným riešením. To však neznamená, že by sme rezignovali na racionálne benefity očkovania, v ďalších kampaňových kanáloch venujeme priestor aj im,“ vysvetľuje COO agentúry Kamil Charvát.
Čo všetko sa urobilo?
V priebehu septembra si Slováci mohli v schránkach nájsť SIPO doklady s výzvou na očkovanie, týchto zásielok bolo doručených viac ako 1,2 milióna. Úrad verejného zdravotníctva SR rozposlal SMS notifikácie o zmenách v COVID automate s pozvánkou na očkovanie a v médiách bol nasadený globálny spot UNICEF o podpore očkovania. Do zariadení sociálnych služieb boli vďaka spolupráci s rezortom práce distribuované informačné brožúrky o očkovaní, ktoré odpovedali aj na najčastejšie kladené otázky. Poberateľom starobných dôchodkov v hotovosti boli doručené letáky a ďalšie letáky boli distribuované do schránok vo vybraných regiónoch s najnižšou zaočkovanosťou.
Od septembra MZ SR využíva službu adresného informovania o možnosti očkovania v konkrétnych mestách a obciach. Na základe lokalizácie polohy SIM kariet sú ľuďom starším ako 45 rokov posielané informačné SMS správy o očkovaní v ich obci alebo meste.  „Veľký dôraz kladie rezort zdravotníctva na dlhodobú a systematickú komunikáciu očkovania prostredníctvom sociálnych médií. Účty ministerstva zdravotníctva na Facebooku a Instagrame sú mimoriadne sledované, dokážu zasiahnuť viac ako 2 milióny ľudí mesačne a tento obsah pravidelne preberajú alebo citujú médiá a internetové osobnosti.“
Dlhodobo beží tiež Google ads kampaň, ktorá smeruje ľudí pri vyhľadávaní na oficiálne zdroje, a organický výkon na sociálnych sieťach dopĺňajú platené kampane na Facebooku. Ministerstvo už pravidelne informuje všetkých starostov a primátorov o novinkách v očkovaní, samosprávam posiela všetky informácie, grafiky a dokumenty k očkovaniu alebo k novým protiepidemickým opatreniam.
Kampaň Vakcína je sloboda
Prvá očkovacia kampaň rezortu zdravotníctva, ktorá bola spustená v januári 2021,  mala slogan Vakcína je sloboda. Základné posolstvo o vakcíne ako nositeľke slobody bolo prezentované cez rôzne variácie sloganu podľa preferencií známych osobností, ktoré v spotoch účinkovali, čím kampaň umožnila mnohým cieľovým skupinám pripomenúť si ich vlastnú motiváciu na očkovanie.
V apríli 2021 sa začala celoslovenská mediálna kampaň pod názvom Vakcína je víťazstvo s vedeckými autoritami a osobnosťami kultúry, ako napríklad dvojicou B. Klempa – F. Kovár alebo P. Sabaka – G. Oňová, ktorej cieľom bolo zaočkovanie najzraniteľnejšej cieľovej skupiny. Spolu s televíznou kampaňou rezort spustil aj ďalšie mediatypy, pričom rozhlasovej kampani dominovali poprední slovenskí odborníci, ktorí odpovedali na najčastejšie otázky spojené s očkovaním. Podobne sa aj online priestor stal prostredníctvom videospotov (pre-roll, mid-roll a pod.) informačným kanálom pre viacero odpovedí týkajúcich sa očkovania.
Očkovanie podporovali aj regionálne mutácie kampane v najmenej zaočkovaných regiónoch či v marginalizovaných lokalitách. Počas tejto fázy kampane rezort distribuoval pre viac ako 400-tisíc poberateľov starobných dôchodkov aj informačné letáky o očkovaní. Spolu s výjazdmi mobilných očkovacích jednotiek bola aktívna aj kampaň o dostupnom očkovaní.
Zdroj: MZ SR

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA