Sociálne siete

DOMOV

Z Kanady až k doktorátu na Žilinskej univerzite v Žiline

Zverejnené:

Upravené: 16. októbra 2021 o 11:25

1010

Zdroj: UNIZA

REKLAMA

BRATISLAVA – Atribúty titulu „doctor honoris causa“ boli 14. októbra 2021 odovzdané na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA). Medailu a diplom čestného titulu si počas slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady UNIZA rozšírenej o Vedeckú radu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA prevzal prof. Dr. Ing. Pavel Cheben, hlavný vedecký pracovník Kanadskej národnej rady pre výskum (NRC). Technológie vyvinuté prof. Chebenom a jeho kolektívom dosiahli svetové uznanie. Jeho vynález spektrometra integrovaného na čipe bol prevzatý NASA.

Pavel Cheben je hosťujúcim profesorom na UNIZA a na univerzitách v Španielsku. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských vedcov v oblasti fyzikálno-technických vied. Má výnimočné zásluhy v rozvoji vedy a techniky v oblasti integrovanej optiky a fotoniky. Pôsobí takmer 30 rokov v zahraničí, pričom mimoriadne aktívne pomáha zapájať slovenských vedcov do špičkovej medzinárodne uznávanej svetovej vedy.

Pavel Cheben sa významnou mierou pričinil o spoluprácu so slovenskými vedcami z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA), spoločne publikovali viacero článkov v karentovaných časopisoch. Mimoriadnu pozornosť venuje zapájaniu doktorandov a postdoktorandov do riešenia výskumných úloh a umožňuje im prácu v špičkových laboratóriách vo svete (Kanada, Španielsko, Francúzsko). Na UNIZA a Slovensko prináša cenné know-how v oblasti integrovanej optiky, odboru, v ktorom Slovensko historicky zaostáva v porovnaní s okolitými štátmi ako Česko a Rakúsko.

Dôležité objavy

Objavy Pavla Chebena boli prijaté aj niekoľkými významnými priemyselnými hráčmi vrátane IBM a Ciena (nový typ optického vlnovodu). Známy je aj jeho svetovo jedinečný vývoj biosenzorov , dôležitý pre aplikácie v oblasti genomiky, analýzy DNA a detekcie patogénov. Veľký ohlas zaznamenal aj vývoj nanokompozitného skla pre aplikácie v holografickom zázname, o ktorom informovali časopisy Nature, New York Times, Nature Science Update a mnohé ďalšie. Za prelomový vývoj v integrovanej optike sa považuje čip schopný vykonávať Fourierovú transformáciu, ktorý vynašiel prof. Cheben a je využívaný v NASA. Ide o technológiu, ktorá môže revolucionizovať spektroskopické merania v náročných podmienkach, ako je vesmírne prostredie. Práve z tejto oblasti má profesor Cheben až 18 patentov a viac ako 1100 citácií.

Pred pôsobením v Národnej výskumnej rade Kanady (NRC) viedol Laboratórium vesmírnej inštrumentačnej techniky v Národnom inštitúte pre vesmírne technológie na španielskom Ministerstve obrany. Riadil tam niekoľko vedeckovýskumných a obranných projektov a pracoval na výskume v oblasti satelitnej optiky, optických materiálov a holografických prvkov. Pavel Cheben bol jeden z kľúčových vedcov, ktorí naštartovali telekomunikačný podnik Optenia Inc. a vyvinuli prvý komerčný WDM multiplexor na svete na báze vlnovodných mriežok.

Zdroj: UNIZA

Toto storočie bolo aj vo vede v Európe pomenované o.i. aj ako storočie fotoniky – PHOTONICS. Žilinská univerzita v Žiline tak udelenou najvyššou poctou ocenila svedomitú prácu, nevšedný talent, osobnú odvahu či výnimočný prínos profesora Chebena pre univerzitu a našu krajinu zároveň.

„Roky vzájomnej spolupráce preukázali významný prínos pre našu univerzitu a pôsobenie profesora „doctor honoris causa“ Chebena u nás si veľmi vážim. Udelenie titulu je prejavom nášho uznania tak výnimočnej osobnosti svetového vedeckého života,“ poznamenal rektor UNIZA prof. Jozef Jandačka.

Atribúty titulu „doctor honoris causa“ udeľuje rektor univerzity uznávanej domácej a zahraničnej osobnosti, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas a ktorá prispela ku vzájomnej spolupráci pri vedeckej a odbornej výchove zamestnancov UNIZA. Doteraz bolo na univerzite udelených 10 čestných vedeckých hodností v určitej oblasti vied a 31 titulov „doctor honoris causa“ osobnostiam vedeckého i verejného života z celého sveta.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA