Sociálne siete

DOMOV

Žiaci si potrebujú najviac posilniť vedomosti zo slovenčiny či matematiky

Ukázala to druhá etapa doučovania.

Zverejnené:

Upravené: 31. októbra 2021 o 18:12

1044

ziaci trieda
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Taylor Wilcox

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Pomoc pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre intelektovo nadané či pre tých, ktorí jednoducho potrebujú upevniť vedomosti. To je cieľom doučovania, ktoré rezort školstva aj tento školský rok podporilo, a to dokonca navýšeným rozpočtom. Realizovať sa mohlo od začiatku októbra a túto možnosť využilo 563 základných škôl a 95 stredných škôl. Informuje o tom ministerstvo školstva.

Rezort  na jar tohto roka finančne podporoval doučovanie na všetkých 471 školách, ktoré o to požiadali, vo výške 1,5 milióna eur v predchádzajúcom projekte. V tomto školskom roku naň rezort vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 3,75 milióna eur. Finančné prostriedky prerozdelil medzi školy, ktoré sa do výzvy zapojili a vďaka nim mohli zabezpečiť doučujúcich pre žiakov. „Mnohí rodičia si doteraz nemohli dovoliť doučovanie pre svoje deti, a preto chceme aj takýmto spôsobom pomôcť rodičom a žiakom,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling.

Doučovanie sa realizuje prostredníctvom dvoch projektov. Spolu múdrejší 2, ktorý je určený pre žiakov základných škôl a Spolu úspešnejší, ktorý je venovaný žiakom stredných škôl. Možnosť zapojiť sa do prvého projektu využilo 563 škôl. Medzi najčastejšie doučované predmety patria slovenský jazyk, matematika a cudzie jazyky, ale aj informatika či prírodovedné predmety.

Finančnú podporu v rámci projektu Spolu úspešnejší dostalo 94 stredných škôl. Dôraz sa pri doučovaní okrem upevnenia vedomostí, kladie najmä na rozvoj praktických zručností, zlepšenie športovej či umeleckej prípravy.

„Novinkou je tento školský rok aj pomoc neštátneho sektoru. Pokiaľ boli školy, ktoré mali nedostatok personálnych kapacít, mohli využiť aj externé posily. Ministerstvo školstva totiž vyhlásilo výzvu pre organizácie, ktorých úlohou boli nábor a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním. Taktiež im poskytujú metodickú podporu,“ uzavrel rezort.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA