Sociálne siete

DOMOV

Zmos žiada, aby mohli dopravné priestupky riešiť aj obce

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) by privítal aj možnosť obecnej polície udeliť pokutu za priestupky na športových podujatiach.

GLOBALNEWS-REDAKCIA

Zverejnené:

Upravené: 26. februára 2021 o 12:03

31

Ilustračná snímka, foto: Facebook/Obecná Polícia Tekovské Lužany

SITA

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada, aby dopravné priestupky mohli riešiť nielen príslušníci Policajného zboru (PZ), ale aj obce. ZMOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák. Združenie tak reagovalo na návrh zákona o cestnej premávke a návrh zákona o priestupkoch, ktoré sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. K návrhu zákona si ZMOS uplatnil desať zásadných pripomienok.

ZMOS namieta rozsah kompetencií obecnej polície, ktoré vyplývajú z návrhu, pretože v porovnaní s ustanoveniami zákona o obecnej polícii sú jej kompetencie oveľa širšie. Požaduje rozšírenie možnosti obecnej polície prejednať presne vymedzené správne delikty obcou v prípade, ak sú zaznamenané technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva okrem PZ aj obec.

„Podľa ZMOSu sú ustanovenia zákona o priestupkoch formulované spôsobom, ktorý vyvoláva dojem, že sa s obecnou políciou vôbec nepočíta a tým pádom jej akoby prináležali len priestupky, v rámci tých ustanovení, kde je obecná polícia výslovne a jednoznačne uvedená. V praxi je však takých pomerne málo,“ uviedol ZMOS v tlačovej správe.

Združenie by privítalo napríklad aj možnosť, aby obecná polícia mohla pokutovať priestupky spáchané na športových podujatiach. To jej súčasná podoba zákona nedovoľuje.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA