Sociálne siete

DOMOV

Zuzana Čaputová prijala nepočujúcich. Chce, aby sa im žilo na Slovensku lepšie

Zverejnené:

Upravené: 6. októbra 2021 o 18:53

171

Zuzana Čaputová prijala v stredu predstaviteľov Asociácie nepočujúcich Slovenska. Zdroj: prezident.sk

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 6. októbra 2021 predstaviteľov Asociácie nepočujúcich Slovenska.

Medzinárodný týždeň nepočujúcich, ktorý sme si nedávno pripomenuli podľa prezidentky upriamuje pozornosť na bariéry, ktoré sú pre väčšinu ľudí neviditeľné. „Ďakujem za Vašu dôležitú prácu, ktorá nielen pomáha odbúravať tieto bariéry, aby  nepočujúci mohli žiť rovnocenne, ale aj scitlivuje našu spoločnosť k  tomu, aby v každom bez rozdielu videla predovšetkým človeka, ktorý má právo na dôstojný život.“ Empatia k situáciám ľudí, ktorí sú od nás odlišní je podľa prezidentky základom solidarity, ktorá nás ako spoločenstvo robí silnejším.

Prezidentka zároveň zdôraznila, že skupina nepočujúcich je rôznorodá. Niektorí sa dorozumievajú posunkovou rečou. Pre ďalších je dôležitý prístup k informáciám sprostredkovaný cez titulky alebo cez simultánny prepis, iným  pomáha odčítavanie z pier. „Práve v komunikácii s Vašim a ďalšími združeniami sa dozvedám o takýchto bariérach, ktorým čelíte a hľadám v rámci mojich možností spôsoby ako ich pomôcť prekonať.  Preto moje vystúpenia tlmočíme do posunkového jazyka. Súčasne ako prvá štátna inštitúcia tiež zabezpečujeme okamžité titulkovanie mojich zásadných vystúpení. Záleží mi na tom, aby som aj ja prispela k tomu, aby ste na Slovensku žili lepšie.“

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA