Sociálne siete

DOMOV

Zuzana Čaputová vymenovala nového ministra pôdohospodárstva

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 8. júna 2021 v Prezidentskom paláci prijala demisiu Jána Mičovského a zároveň vymenovala nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana.

Zverejnené:

Upravené: 8. júna 2021 o 23:22

209

Prezidentka SR Zuzana Čaputová a Samuel Vlčan, zdroj: prezident.sk

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Prezidentka sa Jánovi Mičovskému poďakovala za úsilie, ktoré vynaložil pri riadení rezortu pôdohospodárstva. Dôveruje tomu, že ako minister konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že jeho rozhodnutia, boli vedené dobrými úmyslami. „Do funkcie ste nastúpili s vysokým kreditom Bielej vrany, keď ste ešte ako vysokopostavený zamestnanec podniku Lesy Slovenskej republiky poukázali na neefektívne nakladanie s majetkom „Lesov“, na korupciu a politický klientelizmus. Podaním demisie ste podľa vlastných slov prebrali politickú zodpovednosť za riaditeľku Slovenského pozemkového fondu, ktorá bola obvinená z korupcie a ktorú ste Vláde Slovenskej republiky do funkcie sám navrhli.“

Novovymenovaný minister pôdohospodárstva bude musieť podľa prezidentky v krátkom čase zvládnuť naozaj veľké výzvy. Medzi tie patrí aj personálna stabilizácia ministerstva a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií, konsolidácia vzťahov s odbornou verejnosťou a stavovskými organizáciami, či nová rezortná stratégia prepojená s investičným a rozpočtovým obdobím EÚ na roky 2021 – 2027.

Rozhodujúcou bude podľa prezidentky tiež reforma štátnych lesov. Programové vyhlásenie vlády v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva nastavuje priority a potrebné reformy správne, stále nám však chýba implementácia navrhovaných krokov a opatrení v reálnom čase. „Potrebujete sfinalizovať spravodlivé nastavenie poľnohospodárskych platieb a dotácií, vyriešiť v relatívne krátkom čase situáciu ohľadom možného odňatia akreditácie Poľnohospodárskej platobnej agentúry, či posilniť spracovateľské kapacity a zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Bez funkčnej platobnej agentúry nie je možné splniť stanovené ciele a budúcnosť farmárov môže byť reálne ohrozená. Najmä chýbajúca digitalizácia a naplnenie všetkých ostávajúcich podmienok zo strany Európskej komisie budú elementárnym predpokladom pre zvrátenie tohto neželaného stavu.“

Prezidentka novému ministrovi pri spravovaní mimoriadne náročného rezortu zaželala veľa úspechov, aby slovenský vidiek mohol byť pilierom lokálnej ekonomiky a zamestnanosti, udržateľnej tvorby krajiny, aj miestom pre kvalitný a harmonický živ

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA