Sociálne siete

Ekonomika

Agorezort zainvestuje 21 miliónov eur do rozvoja slovenských fariem

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 22:24

186

large krava unsplash aacd
ZDROJ: Ilustračné foto, Unsplash/Kylee Alons

REKLAMA

25. november 2020 09:52 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov eur, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, a to od 1. marca 2021 do 31. marca 2021. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je od 10 do 60-tisíc eur. Informoval o tom v stredu hovorca agrorezortu Daniel Hrežík.

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 až 2020 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva sa týka oblastí špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby.

Na vyčerpanie je vo výzve určených 21 miliónov eur. Výška podpory je v prípade menej rozvinutých regiónov 50 % z celkových oprávnených výdavkov. V prípade ostatných oblastí 40 % z celkových oprávnených výdavkov. Uvedená výška podpory sa zvyšuje o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov a v prípade ekologického poľnohospodárstva. Výzva sa týka všetkých veľkostných druhov fariem, mladých a malých farmárov ako aj začínajúcich fariem.

Žiadatelia môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe, do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy, do nových závlahových systémov či na investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou. Podporiť sa majú aj investície do zlepšenia odbytu či do zníženia záťaže na životné prostredie.

V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín na ornej pôde v prílohe výzvy. Projekty bude vyberať PPA na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií – bodovacieho systému. Podrobnosti výzvy sú zverejnené na webovej stránke PPA v sekcii aktuality.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA