Sociálne siete

Ekonomika

Hotely môžu v domovskom štáte žalovať platformu Booking.com, aby sa zdržala zneužitia dominantného postavenia

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 22:25

205

large hotel unsplash eebc
ZDROJ: Ilustračné foto, Unsplash/Dan Gold

REKLAMA

25. november 2020 09:25 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Hotel používajúci platformu Booking.com má právo zažalovať túto spoločnosť na súde členského štátu EÚ, v ktorom sa ubytovacie zariadenie nachádza, o zdržanie sa konania údajne predstavujúceho zneužitie dominantného postavenia. Takýto záver priniesol utorňajší rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, o ktorom v tlačovej správe informovala jeho hovorkyňa Ewa Rogińska.

Nemecká spoločnosť Wikingerhof GmbH & Co. KG prevádzkujúca hotel v Nemecku uzatvorila v roku 2009 zmluvu s platformou Booking.com založenou podľa holandského práva a sídliacou na území Holandska. Hotel v rámci zmluvy súhlasil so všeobecnými obchodnými podmienkami druhej strany, tie sa však následne viackrát zmenili.

Keď platforma v roku 2015 vydala nové znenie všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť Wikingerhof namietala, aby boli súčasťou zmluvy. „Tvrdila, že nemala inú možnosť, ako uzavrieť danú zmluvu a podliehať účinkom neskorších zmien všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Booking.com z dôvodu jej silného postavenia na trhu sprostredkovateľských služieb a portálov rezervácie ubytovania, a to napriek tomu, že niektoré praktiky spoločnosti Booking.com sú nespravodlivé, a teda v rozpore s právom hospodárskej súťaže,“ uvádza sa v rozsudku.

Spoločnosť Wikingerhof sa následne obrátila krajinský súd v Kieli. V žalobe sa napríklad domáhala toho, aby pri jej ubytovacích zariadeniach platforma neuvádzala „výhodnejšia cena“ alebo „znížená cena“ bez súhlasu majiteľa hotela. Súd v Kieli však dospel k záveru, že nemá miestnu a medzinárodnú právomoc a neskôr to potvrdil v odvolacom konaní aj vyšší krajinský súd Šlezvicka.

Spoločnosť Wikingerhof sa potom odvolala na spolkový súdny dvor, ktorý sa zasa obrátil na Súdny dvor Európskej únie. Vo svojej žalobe sa odvolala na porušenie nemeckého práva hospodárskej súťaže, ktoré stanovuje všeobecný zákaz dopustiť sa zneužitia dominantného postavenia bez ohľadu na akúkoľvek zmluvu alebo iný dobrovoľný záväzok.

Súdny dvor Európskej únie napokon rozhodol, že „hoci k napadnutiu takto spochybnených konaní došlo v rámci zmluvného vzťahu, uplatní sa na ne pravidlo osobitnej právomoci vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti“.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA