Sociálne siete

Ekonomika

Cech vinohradníkov a vinárov vyzýva vládu k reformám v ich sektore

Rok 2021 bude podľa vinohradníkov a vinárov Slovenska najťažší v histórii.

GLOBAL NEWS

Zverejnené:

Upravené: 15. marca 2021 o 12:33

24

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Maja Petric

SITA

BRATISLAVA – Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska (CVVS) vyzýva vládu na reformy pomerov v ich sektore. Poukazuje pritom na alarmujúcu situáciu, v ktorej sa aj vďaka koronakríze ocitli slovenskí vinohradníci a vinári. Cech upozorňuje, že na zlepšenie pomerov a zachovanie konkurencieschopnosti je nutná spoločná koordinácia síl naprieč všetkými ministerstvami. Situácia v poľnohospodárstve, vo vinohradníckom a vinárskom sektore si podľa vinárov vyžaduje systémové riešenie, reformy a adresnú pomoc. CVVS to konštatoval v pondelok.

Rozloha rodiacich vinohradov na Slovensku v dôsledku dovozov lacného zahraničného cisternového vína a nedostatočnej podpory každoročne klesá. V roku 2021 očakáva CVVS pokles výmery rodiacich vinohradov na Slovensku na úroveň približujúcu sa k 7-tis. hektárom, čo predstavuje podľa vinárov alarmujúci stav. V prípade pokračovania súčasného trendu, môže prísť podľa CVVS k absolútnemu kolapsu vinohradníctva. Cech upozorňuje, že v roku 1989 bolo na Slovensku viac ako 30-tis. hektárov rodiacich vinohradov.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila vo februári 2021 informáciu, že výška alokovaných prostriedkov na program – Reštrukturalizácia vinohradov nepostačuje na počet žiadostí a rozlohu novovysadených plôch. Má sa pristúpiť ku kráteniu platieb na už podpísané projekty o viac ako 33 %. „Je to veľmi nepríjemná situácia, pretože každému vinohradníkovi bude z očakávaných prostriedkov chýbať tretina. Podpory z PPA nie sú do dnešného dňa preplatené. Voči iným členským štátom EÚ ideme vo výraznom časovom sklze, na ktorý banky reagujú veľmi zle,“ ozrejmil CVVS.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska žiada agrorezort o promptné riešenie situácie a kompenzácie krátených prostriedkov, aby už neubúdali spomínané vinohradnícke plochy a neprichádzalo k exekúciám pestovateľov. Zároveň cech ponúkol niekoľko riešení, ktoré by napomohli trvalo udržateľnému riešeniu pomerov v slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Napríklad zriadenie fondu na podporu predaja slovenských vín v zahraničí pod záštitou rezortu dopravy, a to vo výške aspoň 500-tis. eur. Zriadenie vývoznej dotácie do tretích krajín vo výške 50 % nákladov od Ministerstva hospodárstva SR. Zavedenie priamej dotácie na každý 1 kilogram (kg) vypestovaného hrozna vo výške 0,23 eur za 1 kg. A tiež zavedenie mimoriadneho príspevku na udržanie pracovných miest v slovenskom vinohradníctve od rezortu práce.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA