Sociálne siete

Ekonomika

Heger navrhuje, aby podnikatelia vystavené faktúry posielali finančnej správe

Heger navrhuje, aby podnikatelia vystavené faktúry posielali finančnej správe

Zverejnené:

Upravené: 13. januára 2021 o 13:00

51

scott graham OQM Zw Nd Th U unsplash fcdaa
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/Scott Graham

REKLAMA

13. január 2021 01:30 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Pre všetkých podnikateľov by sa mala zaviesť povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Podnikatelia by mali byť zároveň povinní zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe. Túto povinnosť si podnikateľ bude môcť splniť buď prostredníctvom ním používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov, ktorú ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Samotný návrh zákona by malo ministerstvo financií predložiť na pripomienkovanie v marci tohto roka.

„Aj na strane podnikateľa v pozícii odberateľa sa zavedie povinnosť zaslať zaevidované došlé fakturačné údaje jedným z uvedených spôsobov,“ uviedlo ministerstvo financií. Rezort chce týmto opatrením zabezpečiť pre finančnú správu získanie informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase. „Tieto údaje finančná správa podrobí dôkladnej analýze rizík, na základe čoho získa efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu, a to nielen v oblasti dane z pridanej hodnoty, ale rovnako aj v oblasti dane z príjmov, či iných druhov daní,“ tvrdí ministerstvo financií. Vzhľadom na tieto nové opatrenia sa podľa rezortu prehodnotia v súčasnosti uplatňované opatrenia s ohľadom na zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov.

Vláda Igora Matoviča sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala účinne bojovať proti daňovým podvodom a únikom. Jedným zo stanovených cieľov v tejto oblasti je podľa ministerstva financií zníženie medzery vo výbere dane z pridanej hodnoty na priemer členských štátov EÚ. „Pre rok 2018 bol Európskou komisiou odhadnutý výpadok príjmov z DPH na Slovensku na úrovni 20,4 % z jej teoretického výnosu,“ upozorňuje ministerstvo. Zavedenie kontrolného výkazu podľa rezortu už v dostatočnej miere nereflektuje nové trendy vývoja daňových únikov. „Za jeho slabinu je možné označiť časovo oneskorené získavanie relevantných údajov z vyhotovených faktúr platiteľmi dane, čo neumožňuje finančnej správe reagovať operatívne na identifikované podozrenia z nekalých praktík daňových subjektov,“ argumentuje ministerstvo financií.

Negatívny trend vo výbere DPH má podľa ministerstva významnú súvislosť s riadnym výberom dane z príjmov, pričom kontrolný výkaz neumožňuje odhaliť daňové úniky na tejto dani v prípade, ak daňové subjekty nie sú platiteľmi DPH. „Finančná správa nedisponuje v priebehu zdaňovacieho obdobia pre daň z príjmov žiadnymi informáciami o fakturovaných dodávkach tovarov a služieb zo strany podnikateľských subjektov, ktoré nie sú platiteľmi DPH,“ dodáva rezort financií.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA