Sociálne siete

Ekonomika

Zmluva k trvalému eurovalu sa bude upravovať

Zmluva k trvalému eurovalu sa bude upravovať

Zverejnené:

Upravené: 20. augusta 2021 o 8:30

194

scott graham f Nm Wejt AA unsplash dcfc
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/Scott Graham

REKLAMA

13. január 2021 02:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), tzv. trvalý euroval, sa upraví. Ide o balík zmien týkajúcich sa prehlbovania hospodárskej a menovej únie. Podpis finálneho znenia dohody sa očakáva v januári 2021 s následnou ratifikáciou do konca tohto roka. Taktiež sa upraví aj dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. S uzavretím dohody v stredu súhlasila Vláda SR.

Lídri Európskej únie prijali v decembri 2018 vyhlásenie, v ktorom schválili všetky prvky správy euroskupiny o prehĺbení hospodárskej a menovej únie, vrátane reformy hlavných prvkov Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Pre tieto úlohy je potrebné vytvoriť právny rámec, teda reformovať zmluvu. Reformu zmluvy odsúhlasili na zasadnutí ministrov financií eurozóny v júni 2019 a lídri krajín EÚ podporili v decembri 2019 dosiahnutý progres. Finálne znenie reformovanej zmluvy potvrdili na euroskupine v marci 2020 a opätovne na zasadnutí 30. novembra 2020 po vydaní správy o znižovaní rizík.

Účelom predloženého materiálu je vytvoriť právny rámec pre nové úlohy Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Materiál nezakladá nové povinnosti, obmedzenia či požiadavky žiadnym subjektom. Materiál vytvára právny rámec pre fungovanie Európskeho mechanizmu pre stabilitu a jeho posilnený mandát. Podpisom dohody teda nevznikajú žiadne dodatočné záväzky ani Slovenskej republike. No pred ratifikáciou zmluvy sa vyžaduje súhlas slovenského parlamentu.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA