Sociálne siete

Ekonomika

Koniec úverových prázdnin zvýšil mieru nesplácania iba málo

Po prieskumoch naznačujúcich, že ukončenie moratória na splátky úverov nebude znamenať príliš veľký
nárast objemu nesplácaných pôžičiek, k tomuto záveru vedú aj tvrdé dáta z celého slovenského bankového
sektora. V januári a februári totiž expirovala väčšina odkladov splátok.

Zverejnené:

195

peniaze
Ilustračné foto, Unsplash/Markus Winkler

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – V sektore domácností sa problémy so splácaním po ukončení odkladu sa objavujú približne pri 4,2% úverov na bývanie a 13,9% spotrebiteľských úverov, zhodnotila Národná banka v apríli zverejnenom makroprudenciálnom komentári. To približne zodpovedá zisteniam prieskumov NBS z roku 2020. Zároveň to potvrdzuje, že úvery na spotrebu s citeľne vyššími úrokovými sadzbami sú aj oveľa rizikovejšie ako hypotéky zaručené nehnuteľnosťami. Informovala o tom VÚB v tlačovej správe na svojej stránke.

Podobný podiel zlyhaných úverov ako u domácností badať aj v sektore firiem, kde je v omeškaní alebo zlyhaní 4,5% z odložených pôžičiek. Avšak pri odkladoch ukončených v poslednom období NBS pozoruje horšiu kreditnú kvalitu v porovnaní s odkladmi skončenými už skôr. Úvery sú však štandardne klasifikované ako zlyhané až po troch mesiacoch nesplácania. Až najbližšie obdobie tak ukáže presné dopady pandemickej krízy a odkladu splátok.

Doteraz vytvorené opravné položky bánk však zatiaľ štedro prevyšujú objem reálnych úverových zlyhaní a v úvode roka 2021 tak dokonca mohli aj mierne poklesnúť.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA