Sociálne siete

Ekonomika

Koronakríza zvýšila mieru nezamestnanosti na Slovensku na 7,2 %

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 16:07

246

bench accounting M Ga FE Np D Csw unsplash beaea
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/Bench Accounting

REKLAMA

4. december 2020 09:30 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Tempo rastu nezamestnanosti na Slovensku sa v treťom štvrťroku zrýchlilo. Počet ľudí bez práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl dosiahol 196,5-tisíca osôb a medziročne bol vyšší o 21,9 %. V absolútnom vyjadrení ide o nárast počtu nezamestnaných o 35,3-tisíca osôb. Miera nezamestnanosti sa medziročne zvýšila o 1,3 percentuálneho bodu na 7,2 %. Rástla tak tretí štvrťrok po sebe a dostala sa na úroveň prelomu rokov 2017 a 2018. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.

V medzi­kvar­­tál­nom porovnaní vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť o 10,6-tisíca osôb, čo prestavuje nárast o 5,9 % na 190,7-tis. osôb.

Pre koronakrízu rástla najmä krátkodobá nezamestnanosť. Počet nezamestnaných do šesť mesiacov dosiahol 96,1-tisíca osôb. „Každý druhý človek bez práce sa stal nezamestnaným počas posledného pol roka,“ upozornili štatistici.Podiel tejto skupiny na celkovom počte nezamestnaných vzrástol na 48,9 %, pred rokom tvorila menej ako tretinový podiel.

Nezamestnanosť sa najviac zvýšila v dvoch najpočetnejších vekových skupinách nezamestnaných, a to v skupine 35 – 49 ročných o 34,7 % a medzi mladými vo veku 25 – 34 rokov o 29 %. Počet nezamestnaných sa medziročne mierne znížil u 55 – 59 ročných a u 50 – 54 ročných.

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 21,2 % z celkovej nezamestnanosti, ich podiel sa medziročne znížil o 7,8 percentuálneho bodu. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v prie­mysle (25,9 %) a v obchode (8,5 %).

Vyššie percentuálne prírastky nezamestnaných boli najmä v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V Trenčianskom kraji bol zároveň najvyšší nárast regionálnej miery nezamestnanosti o 2,3 percentuálneho bodu na úroveň 5,1 %, tento kraj však patrí k regiónom s nižšou mierou nezamestnanosti. Veľmi podobný nárast miery nezamestnanosti bol tiež v Nitrianskom a Prešovskom kraji (o 2,2 percentuálneho bodu).

Z ôsmich krajov Slovenska vykazovali vyššiu mieru nezamestnanosti ako je slovenský priemer tri, najvyššie hodnoty boli v Prešovskom kraji 12,2 % a v Košickom kraji 8,8 %. Najnižšia miera nezamestnanosti pretrvávala v Bratislavskom kraji 3,6 %.

V prvom až treťom štvrťroku tohto roka nezamestnanosť medziročne vzrástla o 12,6 % na 178,7-tisíca osôb. Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 0,8 percentuálneho bodu na 6,6 %.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA