Sociálne siete

Ekonomika

Matovič vstúpil do koalície ministrov financií pre klímu

Zverejnené:

Upravené: 15. októbra 2021 o 9:34

944

matovic fb
Igor Matovič, zdroj: Facebook/Igor Matovič

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič sa v utorok po prvýkrát zúčastnil zasadnutia Koalície ministrov financií pre klimatické opatrenia. „Ministerstvo financií si uvedomuje, že téma klimatickej zmeny rezonuje aj na Slovensku. Do tejto prestížnej medzinárodnej iniciatívy preto vstupujeme v záujme zlepšenia schopností zohľadniť boj s klimatickou krízou v politikách rezortu financií a reagovať na jej ekonomické dôsledky,“ informuje rezort financií na svojej stránke.

Igor Matovič vo svojom príhovore ocenil prínos iniciatívy k budovaniu povedomia o dôležitosti agendy rezortov financií v riešení klimatických otázok. „Keďže nás čakajú dôležité reformy, uvedomujeme si  zodpovednosť ministerstiev financií, ako tvorcov hospodárskej a fiškálnej politiky, pri riešení klimatickej krízy, ktorej čelíme,“ povedal Matovič a zároveň vyzdvihol ambíciu Slovenska napĺňať svoje klimatické záväzky. „Túto koalíciu vnímam ako kľúčového hráča pri formovaní úlohy ministerstiev financií ako hybných síl v tomto úsilí.“ Zdôraznil tiež, že angažovanie sa v koalícii umožní Slovensku uplatniť najlepšiu medzinárodnú expertízu, či kvalitnejšie implementovať plánované opatrenia na úrovni EÚ v rámci balíčka „Fit for 55“ a Plánu obnovy.

Koalícia ministrov financií pre klimatické opatrenia vznikla v roku 2019 na platforme Svetovej banky. V súčasnosti združuje 65 štátov a 25 významných medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií. Jej cieľom je pomôcť krajinám vymieňať si skúsenosti a dobrú prax v oblasti ekonomických, daňových a rozpočtových opatrení, ktoré sa ukazujú ako jedny z najefektívnejších v boji s klimatickou krízou.

Členstvom v koalícii sa Slovensko prihlásilo k takzvaným Helsinským princípom, ktoré ašpirujú napríklad na zohľadnenie zmeny klímy v makroekonomickej politike, fiškálnom plánovaní a rozpočtovaní. Úlohou ministerstva financií je podieľať sa na smerovaní medzinárodných diskusií a čerpať zo skúseností partnerských krajín a inštitúcií (napr. OECD, MMF) pri zavádzaní osvedčených postupov vo fiškálnej politike a verejných financiách v procese napĺňania Parížskej dohody a dosahovania uhlíkovej neutrality.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA