Sociálne siete

Ekonomika

Na Slovensku rastie počet firiem vykazujúcich CSR aktivity

Zverejnené:

Upravené: 21. januára 2021 o 13:00

62

scott graham f Nm Wejt AA unsplash dcfc

REKLAMA

BRATISLAVA – Na Slovensku čoraz viac firiem informuje o aktivitách súvisiacich s ich vplyvom na životné prostredie a udržateľnosť podnikania. Podľa prieskumu spoločnosti KPMG International naša krajina v priebehu troch rokov vďaka 21-percentnému nárastu počtu firiem vykazujúcich CSR aktivity poskočila v rebríčku na 40. miesto. Ako dodal Pavol Adamec, výkonný riaditeľ KPMG na Slovensku, nárast pravdepodobne spôsobilo zavedenie povinnosti reportovať aj o nefinančných aktivitách do legislatívy. Navyše firmy berú čoraz viac do úvahy aj reputačné hľadisko.

V rebríčku prieskumu Survey of Sustainability Reporting 2020 krajiny strednej a východnej Európy výrazne zaostávajú za západnou Európou. Kým svetovými lídrami v rebríčku CSR reportingu pre rok 2020 sú Japonsko a Mexiko, tak v stredoeurópskom regióne Slovensko zaostáva s 76 percentami za Maďarskom (83 percent) a Poľskom (77 percent). Česká republika skončila na 42. mieste. Ako ďalej informovala Katarína Brusáková, hovorkyňa KPMG na Slovensku, skokanom roka je Kazachstan s 34-percentným nárastom.

Podľa prieskumu KPMG až 80 percent najväčších svetových spoločností vydáva vlastné správy o aktivitách v oblasti udržateľnosti. Najvyššia aktivita bola zaznamenaná tradične v sektoroch, ktoré majú najväčší environmentálny a spoločenský vplyv. Ide o chemický priemysel, baníctvo a odvetvie spracovania ropy a zemného plynu. V týchto sektoroch je aktuálne priemerná úroveň vykazovania CSR nad 80 percentami. Na konci rebríčka je s malým odstupom maloobchod, kde spoločensky zodpovedné aktivity reportuje 67 percent firiem. „Dôležité je, aby firmy mali stratégiu a ciele, akým spôsobom chcú minimalizovať alebo vyvážiť svoj negatívny dopad na spoločnosť. Tieto aktivity by mali riešiť systematicky a systematicky o tom aj reportovať,“ vysvetľuje Pavol Adamec.

CSR reporting predstavuje správu firmy o tom, na čo všetko vo svojom podnikaní vplýva. Ukážkou pozitívneho vplyvu firiem na spoločnosť je zamestnanosť, platby daní a odvodov. Medzi negatívne patria zhromažďovanie odpadu, ohrozenie spodných vôd, znečistenie ovzdušia či komplikovaná dopravná situácia v okolí fabriky.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA