Sociálne siete

Ekonomika

Najväčšie firmy strednej a východnej Európy zvýšili počet zamestnancov v minulom roku

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 13:03

218

alex kotliarskyi Q Bp Z Gq E Ms Kg unsplash ace
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/ Alex Kotliarskyi

REKLAMA

30. december 2020 12:30 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Najväčšie spoločnosti v strednej a východnej Európe (SVE) zvýšili počet zamestnancov v minulom roku v priemere o 0,7 percenta na 2,3 milióna. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Coface CEE TOP 500, ktorý porovnal 500 najväčších firiem v strednej a východnej Európy podľa tržieb, zisku a zamestnanosti za rok 2019. To znamená, že 4,9 percenta z celkovej pracovnej sily v SVE pracovalo v roku 2019 pre jednu z 500 najväčších spoločností. Ako ďalej informoval generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný, úplne rovnaký podiel bol aj v roku 2018.

Celkovo sa za rok 2019 trh práce v predmetnom regióne Európy zlepšoval. Nezamestnanosť dosiahla v mnohých krajinách rekordne nízku úroveň. „Najnižšiu mieru nezamestnanosti v regióne vykázala Česká republika, ktorá po 2,2 percenta v roku 2018 dokázala vlani stlačiť nezamestnanosť na 2 percent, čo je nielen najnižšia miera v regióne, ale aj v celej EÚ,“ konštatoval Ján Čarný. Najvyššie úrovne nezamestnanosti dosiahli krajiny juhovýchodnej Európy. Srbsko a Chorvátsko už v minulosti bojovali s extrémne vysokou mierou nezamestnanosti, aj keď za posledné obdobie sa im ju darilo krotiť.

K 0,7 percentnému medziročnému nárastu počtu zamestnancov prispeli firmy siedmich krajín. Najvýraznejšie Chorvátsko (+24,7 percenta) a Maďarsko (+23,8 percenta). V piatich krajinách klesol počet zamestnancov. Najväčší pokles bol na Slovensku a v Českej republike (-8,6 percenta, respektíve -6,6 percenta). Litva zostáva na čele, pokiaľ ide o celkové percento pracovnej sily zamestnanej najväčšími spoločnosťami v krajine (12,6 percenta), nasledujú Poľsko (7,1 percenta) a Maďarsko (6,8 percenta). Poľsko je domovom najväčšej populácie aj najväčšej pracovnej sily v regióne. „Jedným z dôvodov vysokého počtu zamestnancov pracujúcich pre poľských hráčov je vysoký podiel poľských maloobchodníkov v rebríčku TOP 500 firiem regiónu,“ vysvetľuje Ján Čarný.

Nešpecializovaný obchodný sektor v roku 2019 síce znížil počet pracovných síl (-0,8 percenta), no s počtom zamestnancov 0,6 milióna ľudí (24,8 percenta) v roku 2019 je najväčším odvetvím z hľadiska počtu zamestnancov. Automobilový sektor a doprava mali druhú najväčšiu základňu zamestnancov v rebríčku CEE Top 500 (17,1 percenta). „Top 5 najväčších priemyselných odvetví zamestnávalo v roku 2019 takmer 83 percent z celkového počtu zamestnancov v CEE TOP 500,“ konštatuje Ján Čarný.

Automotive a doprava prijali síce medziročne ďalších 18 000 ľudí (+ 4,3 percenta), ešte aktívnejší nábor mali za rok 2019 sektory spracovania minerálov, chemikálie, ropy, plastov a farmaceutický priemysel, a to 15 000 ľudí (+ 4,4 percenta). Počet zamestnancov v minulom roku klesol v piatich sektoroch. Okrem nešpecializovaného obchodu zaznamenali nižšiu mieru zamestnanosti najmä textilný priemysel (-30,3 percenta) a sektory jemnej mechaniky (-9,4 percenta), spracovania kovov (-5,5 percenta) a agropotravinárstvo (-2,6 percenta) . Naopak, v roku 2019 viedol nábor zamestnancov stavebný sektor (+13,3 percenta).

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA