Sociálne siete

Ekonomika

Počet poberateľov sociálnych dávok na Slovensku vo februári mierne klesol

Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny v minulom mesiaci celkovo odkázaných 131,3 tisíca osôb, čo je 2,41 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku.

GLOBALNEWS-REDAKCIA

Zverejnené:

64

Zdroj: Unsplash/Christian Dubovan

SITA

BRATISLAVA – Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi na Slovensku vo februári tohto roka mierne klesol. Sociálne dávky dostalo v minulom mesiaci 60,6 tisíca osôb. Oproti koncu januára išlo o pokles o 194 ľudí. Medziročne sa počet poberateľov týchto dávok minulý mesiac znížil o 165 osôb. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny v minulom mesiaci celkovo odkázaných 131,3 tisíca osôb, čo je 2,41 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov tak oproti prvému mesiacu tohto roka klesol o 0,01 percentuálneho bodu, medziročne išlo o pokles o 0,13 bodu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci minulého mesiaca v už tradične okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Gelnica. Okres Revúca vykázal 5,1 tisíca ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 12,85 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Rimavská Sobota bolo 8,9 tisíca poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 10,57 % z počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Gelnica bolo vo februári tohto roka 9,15 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 2,9 tisíca sociálne odkázaným osobám.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí bolo vo februári v okrese Senec a v piatich bratislavských okresoch. V okrese Senec bolo v hmotnej núdzi 0,15 % obyvateľov, teda 134 osôb. V piatich bratislavských okresoch bolo na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,15 % po 0,25 % ich obyvateľov, čo predstavovalo od 96 osôb v okrese Bratislava I po 291 ľudí v okrese Bratislava II.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA