Sociálne siete

Ekonomika

Poštová známka k návšteve pápeža Františka na Slovensku

Zverejnené:

Upravené: 10. septembra 2021 o 14:22

463

Zdroj: Slovenská pošta

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVBA – Slovenská pošta vydáva v piatok 10. septembra 2021 poštovú známku „Návšteva pápeža Františka na Slovensku“ s nominálnou hodnotou 1,20 €.

Poštová známka rozmerov 40 x 30 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme  tlačového listu s 15 známkami a 15 kupónom formátu 20 x 30 mm. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je portrét pápeža Františka a na kupóne je jeho osobný erb s názvami miest, ktoré počas svojej apoštolskej cesty navštívi. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 10. 9. 2021 a domicilom mesta Šaštín-Stráže. Na prítlači FDC je zobrazená Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, v ktorej bude pápež 15.9.2021 celebrovať Svätú omšu. Motívom FDC pečiatky sú prekrížené kľúče prevzaté z loga Svätej stolice. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Peter Nosáľ.

Slovenská pošta upozorňuje, že na základe licenčnej zmluvy bude poštová známka, emitovaná 10. 9. 2021, v predaji len 18 mesiacov. Po tomto termíne už nebude možné známky zakúpiť od Slovenskej pošty za nominálnu cenu, ale len na filatelistických burzách za trhové ceny.

Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires. Vyštudoval za chemického technika, ale potom sa rozhodol pre kňazstvo, neskôr prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej a 13. decembra 1969 bol vysvätený za kňaza. V roku 1973 bol zvolený za provinciála argentínskej provincie jezuitov a túto službu vykonával šesť rokov. V máji 1992 ho svätý Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa Aucy a pomocného biskupa v Buenos Aires. Vo februári 1998 sa stal biskupom v Buenos Aires. Za kardinála bol menovaný a kreovaný svätým Jánom Pavlom II. na konzistóriu 21. februára 2001. Po rezignácii pápeža Benedikta XVI. dňa 28. februára 2013 konkláve zvolilo 13. marca 2013 kardinála Bergoglia za nového pápeža. Je 266. pápežom, prvým pápežom pochádzajúcim z amerického svetadielu (z Argentíny), prvým pápežom, ktorý vzišiel z jezuitskej rehole a prvým pápežom z južnej pologule.

Pápež František je známy pre svoju pokoru, dôraz na Božie Milosrdenstvo, záujem o chudobných a odhodlanie viesť medzináboženský dialóg. Pokračuje v tradícii druhého vatikánskeho koncilu, propagujúcej ekumenizmus s ďalšími kresťanskými denomináciami a podporujúcej dialóg s lídrami iných náboženstiev. Tiež podporuje zmierenie s tými, ktorí sú bez náboženskej príslušnosti.

Pápež František uskutočnil zatiaľ 33 apoštolských ciest. Jeho cesta na 52. medzinárodný eucharistický kongres do Budapešti a na Slovensko preto bude v poradí 34. Prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci naši biskupi v mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka Slovenskej republiky ako hlava štátu, ako i vláda Slovenskej republiky. V dňoch 12. – 15. septembra 2021 navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Mottom cesty je: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“.

 

Mons. Ján Vallo

 

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA