Sociálne siete

Ekonomika

Pošta vydáva známku s motívom kalvárie v Banskej Štiavnici

Slovenská pošta vydáva v piatok 10. septembra 2021 poštovú známku „Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici“ s nominálnou hodnotou 1,85 €.

Zverejnené:

Upravené: 12. septembra 2021 o 19:19

208

Zdroj: Slovenská pošta

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Poštová známka rozmerov 44,4 x 27,2 mm vrátane perforácie vychádza vo forme  upraveného tlačového listu s 8 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Motívom poštovej známky je frontálny pohľad na Horný kostol banskoštiavnickej kalvárie postavený na vrchu Scharffenberg (Ostrý vrch). Pozadie návrhu známky tvorí detail fresky z kupole Horného kostola s ústredným motívom Nanebovstúpenia Krista.

Súčasne s poštovou známkou Slovenská pošta vydáva obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 10. 9. 2021 a domicilom mesta Banská Štiavnica. Na prítlači obálky prvého dňa je stredná časť fresky kupole 4. kaplnky Božského srdca Ježiškovho. Motív pečiatky je voľne inšpirovaný reliéfmi erbov z kaplnke kalvárie s použitím motívu anjela z freskovej výzdoby. Obálku prvého dňa vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je prof. Dušan Kállay, akad. mal. Autorom rytiny poštovej známky a FDC je František Horniak.

Inaugurácia tejto poštovej známky sa uskutoční 10. septembra 2021 počas slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica.

Pôsobivý barokový sakrálny celok a zároveň neprehliadnuteľná krajinná dominanta sa zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Premyslenou súhrou architektúry a diel sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla s prírodným prostredím doslova vtiahne návštevníkov do príbehu Ježišovej poslednej cesty.

Iniciátorom vybudovania banskoštiavnickej kalvárie bol páter František Perger z miestnej komunity Jezuitov. Základný kameň Horného kostola bol položený 14. septembra 1744. Autorom stavebného projektu bol Samuel Mikovíny. Presne o sedem rokov od začatia prác, 14. septembra 1751, bol celý komplex dokončený a slávnostne vysvätený.

Komplex sakrálnych objektov na strmom kopci Scharffenberg bol vybudovaný z darov bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Donátorov pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení. Banskoštiavnická kalvária svojou koncepciou prekračuje rámec zaužívaných stvárnení Krížovej cesty v podobe štrnástich zastavení. Štruktúrou, priestorovým rozložením aj charakterom zobrazených výjavov symbolizuje posolstvo dejín spásy originálne, veľkoryso a na vysokej umeleckej úrovni. Pašiový príbeh sa vďaka tomu dramatizuje až do scénickej polohy umocnenej zasadením do reálnej krajiny. Architektonický komplex tvorí 17 zastavení, ďalej tri kostoly (Dolný kostol, Sväté schody a Horný kostol), zastavenie Žalár (Ecce homo) a Svätý hrob, jediný objekt postavený na opačnej, východnej strane kopca.

Autorom interiérovej freskovej výzdoby je maliar Anton Schmidt a sochárska výzdoba je pripisovaná dielni Dionýza Stanettiho. Každá z kaplniek predstavuje prostredníctvom umelecky spracovaných drevených reliéfov s typickou barokovou teatrálnosťou jeden z kľúčových okamihov Ježišovho umučenia či udalosti  z jeho života.

Obnovu, ochranu a znovuoživenie banskoštiavnickej kalvárie zabezpečuje od začiatku roku 2008 občianske združenie Kalvársky fond, ktoré po viac ako polstoročí nadviazalo na záslužnú činnosť rovnomenného spolku pôsobiaceho od vzniku kalvárie až do nástupu komunistického režimu.

Martin Macharik

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA