Sociálne siete

Ekonomika

Pre prvovýrobcov mlieka bude v budúcom roku prioritou európska konkurencieschopnosť

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 13:07

204

stijn te strake Udhpcf Im Q Y unsplash fbde
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/Stijn te Strake

REKLAMA

29. december 2020 11:30 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Pre slovenských prvovýrobcov mlieka bude v budúcom roku prioritou európska konkurencieschopnosť. Tú chcú dosiahnuť vďaka aktívnej spolupráci pri tvorbe strategického plánu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ, ktorá by mala zabezpečiť dosiahnutie konkurencieschopných podnikateľských podmienok na Slovensku s ich európskymi kolegami. Informoval o tom Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) na webovej stránke Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

V dlhodobom horizonte bude (SZPM) presadzovať všetky dostupné národné aj európskej opatrenia a formy priamej aj nepriamej podpory s cieľom odstránenia existujúceho investičného dlhu a zlepšenia situácie v sektore prvovýroby mlieka. „V horizonte budúceho roka máme ambíciu nájsť vhodné opatrenia hlavne v rámci schém štátnej pomoci. Budeme sa snažiť presadiť prijateľný nástroj na kompenzácie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 na podniky prvovýroby. Do úvahy pripadá aj snaha o ďalšie navýšenie normatívov na jednotlivé kategórie hovädzieho dobytka v rámci zelenej nafty, navýšenie podielu podpory na kontrolu úžitkovosti či motivačného nástroja na zvýšenie kvality a welfare zvierat,“ doplnil SZPM.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA