Sociálne siete

Ekonomika

Zmeny vo verejnom obstarávaní môžu údajne podporiť klientelizmus a korupciu

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 13:06

233

yasin aribuga  Yiwp Ctwg unsplash efb
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/ Yasin Arıbuğa

REKLAMA

29. december 2020 12:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Novela zákona o verejnom obstarávaní vypracovaná podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým môže podľa Nadácie Zastavme korupciu a občianskeho združenia Slovensko.Digital významným spôsobom podporiť mieru klientelizmu a korupcie pri uzatváraní kontraktov medzi verejnými subjektami a dodávateľmi. Ako sa ďalej uvádza v spoločnom stanovisku oboch inštitúcií, v predstavenej legislatíve identifikovali enormné riziká spojené s hrozbou nehospodárneho vynakladania verejných finančných prostriedkov, zhoršenia konkurenčného prostredia a zníženia transparentnosti verejných nákupov. Novela sa im v predloženej podobe javí ako nebezpečná pre hospodársku súťaž.

Za najrizikovejšie body novej legislatívy označili oklieštenie jej pôsobnosti, keďže počíta s vyňatím „podlimitných“ zákaziek. Ďalej je to systémová zmena kontrolných mechanizmov, ktorou sa podľa nadácie Zastavme korupciu a Slovensko.Digital prakticky eliminuje možnosť iniciovať kontrolu verejnosťou. Treťou problematickou oblasťou je nedostatočnosť kompenzačného opatrenia a systém sledovania cien, keďže navrhovaný „náhradný“ inštitút transparentnosti a hospodárnosti v rozpočtových pravidlách podľa nich v žiadnom prípade nebude pokrývať dnešný rozsah regulovaných nákupov.

Obe organizácie zároveň vyzývajú k zmene legislatívneho prístupu. Podľa ich stanoviska chápu problém s prieťahmi pri projektoch spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov, ten sa ale podľa nich nevyrieši zánikom alebo zmenou zákonných pravidiel, ktoré nie sú v príčinnej súvislosti s týmto problémom. „Nie je akceptovateľné, aby sa porušovanie zákonných pravidiel vyriešilo tým, že sa tieto zákonné pravidlá zrušia alebo že sa nastaví nefunkčný systém vymáhateľnosti práva,“ konštatujú a žiadajú o legislatívny prístup založený na komunikácii s odborníkmi, jasnej identifikácii problémov a hľadaní primeraných, ale najmä kauzálne súvisiacich zákonných riešení, s dôkladným vyhodnotením hroziacich rizík a negatívnych dopadov.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA