Sociálne siete

Ekonomika

Rok 2020 bol pre slovenský priemysel skúškou odolnosti

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 14:20

292

large pocitac fddcda
ZDROJ: Unsplash/JESHOOTS.COM

REKLAMA

23. december 2020 10:18 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Uplynulý rok bol pre slovenský priemysel skúškou odolnosti. Takto zhodnotil rok 2020 pre agentúru SITA generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz. Napriek zložitej situácii však podľa neho môžeme skonštatovať, že v nej obstál a slovenskú ekonomiku podržal.

„Niektoré firmy kríza síce položila na kolená, iné oslabila, no niektoré pokračujú úspešne bez strát. Sú aj také, ktorým kríza ukázala nové možnosti, priniesla dobré nápady, nové vynálezy, optimalizáciu procesov či výdavkov,“ uviedol Lasz. Končiaci sa rok však vo všeobecnosti priniesol podľa neho veľa neistoty, zahmlenej budúcnosti a potvrdil, že Slovensko musí pridať v oblasti vzdelávania, digitalizácie, inovácií a automatizácie. „Aby sme ďalšej kríze mohli čeliť silnejší,“ doplnil.

Napriek pandémii podľa neho firmy stále trápia aj mnohé nedostatky v podnikateľskom prostredí, ktoré im dlhodobo sťažujú podnikanie a ich riešenia sa hýbu vpred iba veľmi pomaly. Spomenul vysoké odvodové a daňové zaťaženie, nepružný Zákonník práce, obrovskú byrokratickú záťaž, dlhé lehoty a komplikovaný spôsob vybavovania na úradoch, ako aj slabú a zdĺhavú vymožiteľnosť práva, či chýbajúcu elektronizáciu verejnej správy a prepojenie databáz do jednej spoločnej.

„Nevyhnutne potrebujeme reformu vzdelávania, posilniť digitálne zručnosti či jazykovú vybavenosť ľudí, prax na školách, rozbehnúť oblasť R&D, budovanie výskumno-vývojových organizácií a prepojiť výrobné odvetvia s univerzitami,“ načrtol ďalšie výzvy pred ktorými stojí Slovensko Lasz. Veľkou príležitosťou je podľa neho národný plán obnovy. Očakávania priemyslu majú reálnu podobu, vypracovali návrhy troch konkrétnych projektov, a to podpora nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, budovanie zariadení, ktoré by dokázali zhodnotiť odpady a reforma vzdelávania. O možných prienikoch s vládou však ešte nemali príležitosť diskutovať.

Pri hodnotení opatrení, ktoré prijala vláda na pomoc podnikom postihnutých koronakrízou, vyzdvihla asociácia príspevok na zachovanie pracovného miesta. Vďaka nemu mohol podľa Lasza priemysel po dočasnom spomalení začať vyrábať naplno ihneď, ako sa firmám vrátili objednávky, čo výrazne pomohlo ekonomike. „Ak by tento príspevok neexistoval, ľudia by skončili na úradoch práce. A to je nepríjemná situácia pre zamestnancov, zamestnávateľov i štát,“ skonštatoval. Zároveň ale dodal, že vo všeobecnosti boli podmienky pomoci, najmä zo začiatku, nastavené príliš zložito a chaoticky.

V budúcom roku by predstavitelia slovenského priemyslu privítali výraznejšiu podporu investícií do nových technológií zo strany štátu. Práve to by podľa nich v čase krízy pomohlo naštartovať slovenskú ekonomiku a posilniť konkurenčnú schopnosť slovenských firiem na zahraničných trhoch. Cestou by mohli byť napríklad daňové opatrenia formou superodpočtu na moderné technológie.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA