Sociálne siete

Ekonomika

Sestry a pôrodné asistentky žiadajú dofinancovanie zdravotníctva

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 23:23

151

large vladimir fedotov Y Lm PK XA c M unsplash cdce
ZDROJ: Unsplash/ Vladimir Fedotov

REKLAMA

19. november 2020 09:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada vládu a parlament o dofinancovanie zdravotníctva. Celý systém je podľa komory dlhodobo finančne a personálne poddimenzovaný a devastovaný vplyvom rôznych záujmových skupín a neefektívnymi pravidlami fungovania a vynakladania finančných prostriedkov. „Toto nie je boj o vyššie mzdy, toto je boj o prežitie zdravotníctva. Ak nepríde dostatok peňazí do systému, obávame sa, že nedosiahneme zníženie úmrtnosti pacientov a nezabránime ďalším zdravotníkom, aby odišli do zahraničia za lepšími podmienkami,“ uvádza sa v otvorenom liste sestier.

Situácia v slovenskom zdravotníctve je podľa nich dlhodobo podceňovaná. Upozorňujú najmä na nedostatok zdravotníckych pracovníkov, čo má priamy dopad na kvalitu poskytovanej starostlivosti. „Mnoho zdravotníkov odišlo zo Slovenska nielen za lepším zárobkom, ale hlavne pre narušenie vzťahov, nedostatočnú podporu a neustále sa zhoršujúce pracovné podmienky,“ konštatuje komora. Viacerých sme podľa nej zo Slovenska doslova vyhnali „arogantným prístupom, nevšímavosťou voči ich potrebám, či mobbingom zo strany nadriadených“.

Pre dobré fungovanie zdravotníctva je podľa sestier nevyhnutné investovať do zdravotníckych pracovníkov, do ich vzdelávania ako aj do ich spravodlivých platov a ich ochrany. „Zo strany súčasnej vlády však ešte neboli uskutočnené všetky potrebné kroky na zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek, ako najpočetnejšej skupine zdravotníckych pracovníkov. Preto je najvyšší čas, aby vláda uznala prínos sestier a pôrodných asistentiek, venovala im väčšiu pozornosť a nebola hluchá a slepá voči ich požiadavkám,“ vyzýva komora v liste adresovanom vláde a parlamentu.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Jej hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA