Sociálne siete

Ekonomika

Sitom pomoci by podľa Čaputovej mohlo prepadnúť až 47-tisíc detí v riziku chudoby

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 15:12

226

large deti bceb
ZDROJ: Ilustračné foto, Unsplash/Piron Guillaume

REKLAMA

11. december 2020 19:39 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Sitom pomoci by mohlo na základe expertných odhadov Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR a Útvaru hodnoty za peniaze prepadnúť až 47-tisíc detí v riziku chudoby. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa rozhodla vetovať novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá mení podmienky nároku detí na obedy zadarmo. Zákon preto vrátila do parlamentu s návrhom na úpravu kritérií, ktoré zabezpečia, že tieto deti sitom pomoci neprepadnú. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Podľa prezidentky by v dôsledku uvedenej novely vznikli tri kategórie detí. Jedna, ktorá bude mať nárok na obedy zadarmo a druhá kategória detí, ktorých rodičia si budú môcť namiesto obedov zadarmo uplatniť daňový bonus. Nevhodným nastavením kritérií v zákone by však vznikla aj tretia skupina detí, ktoré prepadnú medzi obe opatrenia. „Sú to deti, ktoré sú v riziku chudoby, hoci ich rodiny majú príjem vyšší ako hranica životného minima, ale súčasne je nedostatočný na to, aby si uplatnili zvýšený daňový bonus,“ upozornila prezidentka. Ako spôsob nápravy neželaného stavu zároveň navrhla upraviť kritérium, podľa ktorého sa rozšíri okruh detí, ktorým vznikne nárok na dotáciu. Navrhuje príjmovú hranicu pre získanie dotácie na obed nastaviť minimálne na úroveň dvojnásobku životného minima, čím sa zabezpečí, že ani jedno dieťa neprepadne sitom tejto pomoci.

Kompenzáciou za zrušenie plošného dotovania obedov v materských a základných školách je zvýšenie daňovej úľavy na deti vo veku od 6 do 15 rokov. Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla budúceho roka zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v stredu schválila Národná rada SR. Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak od júla budúceho roka stúpne o 16,25 eura na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 eur.

Prezidentka dnes svojím podpisom naopak schválila zmenu a doplnenie ďalších desiatich zákonov. Medzi inými ide napríklad o zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ale aj zákony o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA