Sociálne siete

Ekonomika

Slovenkám chýba rodová rovnosť v spoločnosti, ukázal prieskum spoločnosti Ikea

Podľa prieskumu Slovenky pripúšťajú výskyt rodových stereotypov.

Zverejnené:

Upravené: 3. októbra 2021 o 16:31

203

Zdroj: Ikea

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Až 83 % Slovákov považuje tému rodovej rovnosti za dôležitú, no zároveň iba 48 % z nás si myslí, že žijeme v spoločnosti, ktorá je rodovo vyvážená. Rodovú rovnosť pritom vo všeobecnosti hodnotia oveľa pozitívnejšie muži (59 %). Vyplýva to z tohtoročného prieskumu spoločnosti IKEA (z marca 2021)  a prieskumnej agentúry Simply 5. Spoločnosť IKEA sa dlhodobo snaží vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Informuje o tom spomínaná spoločnosť na svojej stránke.

Spoločnosť tak otvorila dôležitú tému rodovej rovnosti  – aj kampaňou „Za férový domov“. Motivuje ňou k spravodlivej deľbe práce v našich domovoch. Práve tá je kľúčom k spokojnej domácnosti. Spoločnosť  sa už pred mnohými rokmi zaviazala k zásade, že ženy a muži majú právo na rovnaké odmeňovanie a rovnosť príležitostí v práci, no existuje ešte jedno dôležité miesto, kde je rovnosť medzi ženami a mužmi nevyhnutná – tým miestom je domov.

„Pre spokojnú domácnosť je potrebné, aby v nej bola deľba práce spravodlivejšia. Ak väčšinu povinností v starostlivosti o domácnosť preberá iba jeden z partnerov, predstavuje to pre neho nadmernú záťaž, ktorá skôr či neskôr môže prerásť do úzkosti, dlhodobej preťaženosti a iných príznakov. Skutočná rovnosť sa začína doma. Pridajte sa k nám a šírte túto myšlienku ďalej. Prispejete tak k lepšej budúcnosti pre všetkých, “ vyzýva Roman Bojko, líder v oblasti rovnosti, rozmanitosti a inklúzie IKEA pre región Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

IKEA sa rozhodla upozorniť na tému rodovej rovnosti v rámci kampane „Za férový domov“, prostredníctvom ktorej vyzýva svojich zákazníkov k výmene rolí v domácnosti. Súčasťou kampane je i rozsiahly prieskum, ktorý nahliadol do domácností Slovákov a ich nastavenie čo sa rodovej rovnosti týka. Ukázalo sa, že pre 83 % Slovákov je rodová rovnosť dôležitá. Približne tretina Slovákov zároveň pripúšťa, že rodové stereotypy hrajú v ich živote a v domácnosti významnú úlohu. Ako to teda vyzerá v slovenských domácnostiach?

Bežný deň v slovenskej domácnosti

IKEA sa spolu s prieskumnou agentúrou pozrela aj na to, ako vyzerá bežný deň v našich domácnostiach. Ukázalo sa, že ženy majú všeobecne vyšší podiel na uskutočňovaní „neplatenej práce“ v domácnosti než muži. Denne trávia domácimi prácami takmer o hodinu viac ako muži, čo predstavuje týždenne skoro jeden celý pracovný deň.

Spravodlivé vykonávanie domácich prác

V každej druhej slovenskej domácnosti nesú celkovú zodpovednosť za domáce práce výhradne ženy, avšak iba v jednej z desiatich domácností sú za domáce práce plne zodpovední iba muži. V 39 % slovenských domácností sa partneri o domáce práce delia rovnomerne.

Delenie na mužské a ženské domáce práce

V prieskume sa spoločnosť zamerala aj na spomínané spoločenské stereotypy a zisťovala príslušnosť k rôznym domácim prácam. Ktoré domáce práce vykonávajú v domácnosti ženy, a ktoré sú preferované mužmi? Medzi takzvané „ženské práce“ patrí najmä žehlenie, ktoré má na starosti žena až v 78 % domácností. Ďalej nasleduje pranie (70 %), umývanie okien (68 %) či výmena posteľných obliečok (61 %). Štatistiky ukazujú, že v 55 % siuácií je to práve žena, ktorá zostáva doma s dieťaťom v prípade choroby. V 36 % domácností je táto povinnosť rozdelená medzi oboch partnerov. Podobne to je aj s podporou pri učení dieťaťa, v 48 % prípadoch aktivitu vykonáva výlučne žena, v 46 % domácností sa k tejto aktivite prikláňajú obaja rodičia. S čím v domácnosti pomáhajú muži? Z prieskumu vyplynulo, že až v 76 % domácností má na starosti zabezpečenie automobilových opráv práve muž. Rovnako to je aj v prípade menších opráv v domácnosti (73 %). Za typickú mužskú činnosť môžeme považovať aj umývanie auta, ktoré až v 67 % prípadoch praktizuje práve muž, v 26 % prípadoch partneri rovnomerne. Za typickú „mužskú prácu“ v domácnosti môžeme považovať výnos smetí, ktoré má v 32 % domácností na starosti práve muž, v 51 % prípadoch sa o výnos smetí starajú obaja partneri.

Návod, ako potešiť ženy a zvýšiť ich spokojnosť s rovnosťou v domácnosti

Podpora slovenských mužov pri výmene posteľných obliečok, varení a starostlivosti o deti počas choroby môže mať pozitívny vplyv na vnímanú rodovú rovnosť v domácnosti. Ide o činnosti, na ktorých sa muži zúčastňujú len zriedka, ale ak sa ich zúčastnia, majú významný vplyv na pozitívne hodnotenie rovnosti v domácnosti.

Sme otvorení výmene rolí v domácnosti

V prípade, ak nastane situácia, kedy je potrebné operatívne vymeniť role v domácnosti, až 80 % z nás ochotne zastúpi svojho partnera. Vnímanie žien a mužov je v tomto prípade takmer rovnaké. Ak sa však na výmenu rolí pozeráme z dlhodobého hľadiska, ochota vymeniť si role mierne klesá na hodnotu 72 %. Tu už evidujeme aj väčší rozdiel medzi vnímaním žien (76 %) a mužov (68 %).

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA