Sociálne siete

Ekonomika

Súkromná výroba destilátov sa od 1. januára nezruší

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 12:59

210

charlotte harrison s Tog Mw KP Buo unsplash cdadb
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/Charlotte Harrison

REKLAMA

30. december 2020 13:45 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Súkromná výroba destilátov sa od 1. januára 2021 nezruší. Parlament totiž upustil od pôvodného zámeru ministerstva financií zrušiť súkromné pálenie destilátov. Finančná správa však upozorňuje, že výrobcovia destilátu musia naďalej plniť prísne podmienky. Nesplnením niektorej z povinností sa vystavuje osoba pokute aj podozreniu z trestného činu.

Ako v tlačovej správe uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská, občania, ktorí si kúpia destilačné zariadenie, musia jeho nadobudnutie do 15 dní oznámiť colnému úradu aj ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pred samotnou výrobou musia prejsť na colnom úrade evidenčným konaním. „Zaradených do evidencie je v súčasnosti 31 súkromných výrobcov destilátu,“ informovala Rybanská. Pripomína, že súkromne páliť môžu občania len v mieste ich trvalého pobytu, alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada. Použiť pritom môžu výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti. Takto vyrobený domáci destilát sa nemôže predávať, slúžiť má výhradne na súkromnú spotrebu.

Výrobca destilátu musí tiež podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 l čistého alkoholu, a to do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáveru destilačného zariadenia colným úradom a zaplatiť aj spotrebnú daň. Súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur. „Bez splnenia týchto podmienok nie je možné vyrábať destilát legálne,“ upozorňuje finančná správa.

Finančná správa odporúča, aby osoby, ktoré majú záujem o súkromnú výrobu destilátu, sa v prípade nejasností o zákonných povinnostiach obrátili na call centrum finančnej správy, prípadne miestne príslušný colný úrad, a to ešte pred nadobudnutím destilačného zariadenia.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA