Sociálne siete

Ekonomika

Viete, čo sú zelené dlhopisy?

Vo svete sú zelené dlhopisy fenoménom, u nás sme priekopníkom.

Zverejnené:

115

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/ Micheile Henderson

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Počuli ste už pojem zelené dlhopisy? Vo svete sú už bežné, na Slovensku prišli až teraz. „Ako prvá banka na Slovensku sme vydali emisiu zelených dlhopisov. Získali sme tak prostriedky v objeme 300 miliónov eur na financovanie projektov, ktoré budú priaznivo pôsobiť na životné prostredie,“ informovala o tom v tlačovej správe ešte v apríli tohto roka Tatra banka.

Táto iniciatíva je súčasťou dlhodobého strategického zámeru spomínanej banky prinášať inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj. Zároveň sa zaväzuje raz ročne realizovať a zverejňovať odpočet konkrétnych prínosov pre spoločnosť a životné prostredie.

Aký dlhopis je zelený?

O zelenom dlhopise podľa Tatra banky hovoríme vtedy, keď prostriedky z neho získané, sú použité vo forme úveru na financovanie environmentálne zodpovedných projektov firiem aj jednotlivcov. Inými slovami, ak banka vydá zelený dlhopis v objeme 300 miliónov eur so splatnosťou sedem rokov, získa od investorov úver 300 miliónov eur na sedem rokov a tieto finančné prostriedky by mala použiť výlučne na poskytovanie zelených úverov pre svojich klientov.

Vo svete sú zelené dlhopisy fenoménom. Tešia sa veľkému záujmu investorov, čo potvrdzuje nielen strmý rast objemu vydávaných zelených dlhopisov počas posledných päť rokov, ale aj ich rastúci podiel na celkovom objeme všetkých vydávaných dlhopisov.

Zdravšie pracovné a životné prostredie

„Projekty financované z týchto zdrojov budú vplývať priaznivo na životné prostredie alebo budú použité v takej výrobe alebo technológii, ktorá k takémuto javu prispieva. Našou ambíciou je raz ročne reportovať, k akým zmierňujúcim dopadom na životné prostredie došlo. Ide o také kľúčové ukazovatele ako ročná úspora energie, zníženie emisií skleníkových plynov, ročná úspora vody, počet financovaných elektromobilov, počet ľudí či človekokilometrov precestovaných verejnou dopravou, inštalovaný výkon elektrární z obnoviteľných zdrojov alebo ročná výroba energie z obnoviteľných zdrojov,“ uviedol Pavol Truchan, vedúci oddelenia Treasury Tatra banky.

Zelené dlhopisy umožnia rozvoj v týchto oblastiach:
  • výstavba zelených budov a rekonštrukcia budov za účelom zníženia energetickej náročnosti,
  • obnoviteľné zdroje energie,
  • rozvoj a implementácia výrobkov na zníženie spotreby energie (energetická efektívnosť),
  • čistá doprava (napr. elektromobilita, ekologická verejná doprava),
  • poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo.

„Teší ma, že Tatra banka potvrdila rolu lídra okrem iného aj v oblasti environmentálnej zodpovednosti. A to nie len v rámci Slovenska, ale aj v regióne CEE“ uviedol Michal Liday, generálny riaditeľ Tatra banky. Podľa agentúry Bloomberg je zelený dlhopis Tatra banky prvým verejne vydaným zeleným bankovým dlhopisom v regióne CEE.

Garancia zelenosti

Tatra banka vypracovala dokument s pravidlami a postupmi, tzv. Green Bond Framework, na základe ktorých bude posudzovať úvery v daných oblastiach, aby mohli byť označené za zelené úvery. Dokument bol posúdený nezávislou renomovanou spoločnosťou Sustainalytics, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike. Investormi je vnímaná ako garancia, že získané prostriedky budú použité v súlade s medzinárodnými štandardmi pre zelené dlhopisy.

„Green Bond Framework Tatra banky je dôveryhodný a s pozitívnym dopadom,“ uvádza vo svojej správe Sustainalytics.

To, či boli získané finančné prostriedky skutočne použité v súlade s pravidlami, bude na ročnej báze posudzovať aj nezávislá audítorská spoločnosť.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA