Sociálne siete

Ekonomika

Vláda schválila zákon o mechanizme na podpory obnovy a odolnosti

Zverejnené:

Upravené: 17. júna 2021 o 17:04

142

Logo

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Vláda včera na rokovaní schválila zákon o mechanizme na podpory obnovy a odolnosti, teda o fonde, z ktorého sa poskytnú prostriedky pre jednotlivé opatrenia zhrnuté v Pláne obnovy a odolnosti SR. Informoval o tom rezort financií  v tlačovej správe.

Zákon upravuje finančné vzťahy pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane poskytovania a používania prostriedkov mechanizmu, práva a povinnosti osôb v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vykonávaní plánu obnovy a niektoré ďalšie vzťahy pri vykonávaní plánu obnovy.

Zákon tiež definuje úlohy, kompetencie a zodpovednosti Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá okrem iného zodpovedá za vykonávanie plánu obnovy voči Európskej komisii, usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu, či zabezpečuje a riadi finančné toky.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA