Sociálne siete

Ekonomika

Štát ušetrí na centrálnom ekonomickom systéme milióny eur

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na nový Centrálny ekonomický systém (CES), ktorý definitívne nahradí podľa rezortu zastaraný a neefektívny Nadrezortný ekonomický systém (NES). Rezort hovorí, že ide o dôležitý krok, ktorým sa postupne zjednotia ekonomické procesy vo všetkých štátnych inštitúciách, čím sa zvýši efektivita a usporia sa milióny eur.

Zverejnené:

Upravené: 17. júna 2021 o 16:53

174

peniaze
Ilustračné foto, Unsplash/Markus Winkler

REKLAMA

BRATISLAVA – Ministerstvo hovorí o tom, že sa im podarilo oproti pôvodne vysúťaženej cene vyrokovať jej zníženie o štyri milióny eur. „Štát tak získa nový ekonomický systém za 36,7 milióna eur s DPH. Ministerstvo financií navyše dosiahlo výrazné úspory aj v ďalších troch systémoch od rovnakého dodávateľa. Celkovo tak rezort do roku 2026 ušetrí viac ako 19 miliónov eur,“ informuje rezort v tlačovej správe.

Je neefektívne aby každá štátna inštitúcia používala a financovala vlastné ekonomické systémy. CES im umožní odstrihnutie od často zastaraných a nákladných riešení, čím prirodzene výrazne ušetria a zlepšia svoju vzájomnú spoluprácu,“ povedala generálna tajomníčka služobného úradu MF SR Veronika Gmiterko.

Zároveň vidíme v informačnom systéme veľký potenciál nad rámec pôvodného zadania,“ doplnil generálny riaditeľ sekcie IT MF SR Vladimír Bednár.

Postupne bude do CES zapojených 500 štátnych subjektov, v ktorých dôjde k ďalším úsporám nad uvedenú sumu – konkrétne prevádzkové náklady CES s 500 subjektami budú nižšie, ako sú pri súčasnom systéme NES so 160 subjektami. Prvé inštitúcie budú pripojené už od konca budúceho roka. CES je financovaný z eurofondov a do projektu budú zapojené všetky ministerstvá. Zároveň jeho realizácia napĺňa Programové vyhlásenie vlády. Tento projekt odobril Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Úrad pre verejné obstarávanie.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA