Sociálne siete

Ekonomika

Zmeny v cestnom zákone majú platiť od 1. mája 2021

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 14:46

221

large  aeaed
ZDROJ: Foto: SITA/BSK

REKLAMA

16. december 2020 09:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest sa umožní majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme až do 31. decembra 2030. Vyplýva z novely cestného zákona z dielne rezortu dopravy a výstavby, ktorú dnes odobril kabinet premiéra Igora Matoviča. Podľa aktuálne platného zákona o pozemných komunikáciách na to majú lehotu len do 31. decembra 2020.

Ďalšou dôležitou zmenou navrhovanou v novele cestného zákona je, že na kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav bude možné použiť aj kalibrované meradlo. Novela s navrhovanou účinnosťou od 1. mája 2021 taktiež definuje pojmy cesta a cestná sieť a zavádza drobné úpravy v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete.

Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie pozemných komunikácií. Nanovo sa vymedzuje cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce. Správcom pozemných komunikácií sa zároveň umožní aj pružnejší výkon rekonštrukcií a opráv vozoviek.

Novela zákona myslí aj na výstavbu pozemnej komunikácie, v rámci ktorej môže dôjsť k potrebe úpravy inej pozemnej komunikácie alebo jej úseku. Rezort navrhuje, aby bol investor povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku pozemnej komunikácie.

Návrhom sa novelizuje aj zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súvislosti s oznámením začatia kolaudačného konania pri líniových stavbách a doručením kolaudačného rozhodnutia a zákon o správnych poplatkoch najmä v súvislosti s úpravou terminológie a splnomocnením správneho orgánu.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA