ŠPORT

  • 173

Ivan Husár: Chystáme schémy na podporu športu a namietame opatrenia ÚVZ

Ivan Husár: Chystáme schémy na podporu športu a namietame opatrenia ÚVZ

BRATISLAVA 14. septembra - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pracuje na troch schémach, ktorými bude štát sanovať straty v oblasti športu. Štátny tajomník rezortu Ivan Husár tiež namieta niektoré opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré podľa neho ohrozujú chod športu na Slovensku a vyzýva úrad na diskusiu o opatreniach.

Ministerstvo školstva vo štvrtok organizuje spoločné stretnutie desiatich športových zväzov, sekcie športu MŠ a predstaviteľov ministerstva hospodárstva. Témou stretnutia bude návrh troch schém pomoci štátu, ktoré majú sanovať straty športu spôsobené pandémiu Covid-19.

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár tiež apeluje na ÚVZ, aby usmernenia ohľadom Covid-19 vopred konzultoval s vecne príslušným útvarom ministerstva. Upozorňuje na nekonzistentnosť opatrení pri obmedzení počtu zhromaždených osôb v prípade rôznych typov podujatí a zároveň rôznych veľkostí priestorov, v ktorých sa podujatia organizujú.

„Domnievame sa, že pri obmedzení hromadných podujatí je potrebné popri ochrane verejného zdravia myslieť aj na chod ekonomiky a krajiny. Zároveň v športe pri obmedzení počtu osôb je dôležité určiť, o aké osoby ide: ide o divákov, športovcov alebo všetky osoby? Navrhujeme, aby boli súťaže povolené a aby sa obmedzenia vzťahovali iba na počet prítomných divákov,“ uvádza Husár.