Sociálne siete

Šport

Kongres SZĽH schválil dlhodobú stratégiu pre slovenský hokej

Do Výkonného výboru SZĽH zároveň zvolili Dušana Mráza.

Zverejnené:

Upravené: 25. júna 2021 o 10:16

156

Kongres SZĽH, zdroj: SZĽH

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA –  Kongres SZĽH ako najvyšší orgán Slovenského zväzu ľadového hokeja  (SZĽH) zasadal včera v Bratislave. Na programe bolo schvaľovanie dlhodobej stratégie pre slovenský hokej, a tiež doplňujúce voľby do orgánov SZĽH – na pozície člena Výkonného výboru SZĽH, predsedu Dozornej rady SZĽH (Kontrolóra SZĽH), dvoch ďalších členov Dozornej rady SZĽH, predsedu i podpredsedu Arbitrážnej komisie SZĽH a podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH. Informuje o tom SZĽH v tlačovej správe.

Voľby do orgánov SZĽH prebehli hneď v úvode zasadnutia Kongresu SZĽH. 75 prítomných delegátov s celkovým počtom hlasov 338 zvolilo nového člena Výkonného výboru SZĽH. Namiesto Martina Kohúta, ktorý sa vzdal tejto pozície, bude súčasťou VV SZĽH prezident HKM Zvolen Dušan Mráz, ktorý dostal väčšinu hlasov delegátov.

Kontrolórom SZĽH a predsedom Dozornej rady SZĽH bude aj naďalej Jaromír Šmátrala, ktorý od delegátov dostal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Kongres zvolil aj dvoch členov Dozornej rady SZĽH – Jozefa Greguša a Petra Bohuša.

Predsedom Arbitrážnej komisie SZĽH bol zvolený Rastislav Železník, ktorý bol jediným kandidátom na túto pozíciu, podpredsedom Rastislav Posluch. Novým podpredsedom Disciplinárnej komisie SZĽH sa stal Filip Kubuš.

Po doplňujúcich voľbách predložil prezident SZĽH Miroslav Šatan správu prezidenta SZĽH. Vyzval v nej kluby, aby sa pridali k dlhodobej stratégii slovenského hokeja. „Vždy sme v hokejovom hnutí mali ročný plán, ako prežiť. Slovenský hokej má teraz dlhodobú víziu na 10 rokov. Zo stoličky prezidenta SZĽH či člena výkonného výboru však dlhodobý plán nikto nedokáže aplikovať do praxe. Je to na pleciach našich manažérov a trénerov v kluboch a môžeme to dosiahnuť len všetci spoločne,“ apeloval na zástupcov klubov prezident SZĽH Miroslav Šatan. Ďalej prezident zväzu zdôraznil navýšenie  čistého financovania klubov zo strany SZĽH. Kým v roku 2019 dával zväz klubom približne 2,9 milióna eur, v roku 2021, napriek zlej pandemickej situácii, to je už 3,9 milióna. Prezident SZĽH tiež predstavil najnovšie projekty SZĽH a aktuálny stav prípravy siete stredoškolských krajských hokejových akadémii.

Za Výkonný výbor SZĽH predostrel správu jej člen Marcel Ozimák, kde zhrnul, činnosť výkonného výboru od posledného zasadnutia Kongresu SZĽH a priebeh jednotlivých súťaží v uplynulej sezóne. V krátkosti vystúpil aj Martin Kohút, ktorý zhrnul svoje pôsobenie v hokejovom hnutí v pozícii prezidenta SZĽH a neskôr člena Výkonného výboru SZĽH. „Vzhľadom k svojej pracovnej vyťaženosti som k dnešnému dňu oznámil ukončenie svojho pôsobenia vo výkonnom výbore,“ povedal Martin Kohút a odkázal klubom: „Bolo mi cťou s vami a pre vás pracovať.“

Dôležitým bodom zasadnutia Kongresu SZĽH bolo schvaľovanie dlhodobej stratégie pre slovenský hokej. „Naša vízia je vrátiť Slovensko medzi svetovú hokejovú špičku a vytvoriť v hokeji atraktívne prostredie, ktoré ponúkne kvalitné podmienky pre výchovu detí a mládeže,“ prezentoval poradca prezidenta SZĽH pre strategický rozvoj Richard Pavlikovský. SZĽH chce spoločne s klubmi v najbližších rokoch zvýšiť počet registrovaných hráčov a športových odborníkov v systéme SZĽH, zvýšiť kvalitu hráčov a hokejových odborníkov, zvýšiť počet a kvalitu ľadových plôch a ostatnej infraštruktúry, tiež zvýšiť konkurencieschopnosť klubov, pozdvihnúť ženský hokej, zvýšiť kvalitu vzdelávania mladých hokejistov a hokejistiek, zvýšiť spokojnosť rodičov v oblasti vzdelávania a výchovy detí a zlepšenie vnímania postavenia slovenského hokeja v spoločnosti.

Potvrdením stratégie SZĽH, že výchova a vzdelávanie sú pre hokejové hnutie kľúčovou prioritou sú aj projekty, ktoré vedenie zväzu predstavilo na zasadnutí Kongresu SZĽH. V spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF Academy zabezpečí SZĽH systém vzdelávacích workshopov pre osobnostný rast hráčov a hráčok, ktorý bude vedený v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre hráčov hrajúcich v projekte SR18 v Piešťanoch zväz zabezpečil vzdelávanie na bilinguálnom Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch, aby nevynechávali predmety kvôli zápasom a tréningovému procesu. Dôležitým projektom je „All Ivy League Showcase“ vďaka ktorému sa 18 vybraných hráčov do 18 rokov zúčastní vzdelávania a výberového procesu pod vedením trénerov klubov univerzitnej ligy NCAA.

Dlhodobú stratégiu pre slovenský hokej nakoniec schválili delegáti drvivou väčšinou 305 hlasmi z celkových 314 možných.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA