Sociálne siete

Šport

Prioritou novej hlavnej kontrolórky športu bude transparentnejšie nakladanie s verejnými financiami

Lepšia kontrola štátnych výdavkov na šport znamená väčšiu transparentnosť. To bude úlohou novej hlavnej kontrolórky športu, ktorou sa stala 47-ročná Ing. Mariana Dvorščíková. Realizovať ju chce aj prostredníctvom plánu kontrolnej činnosti. Nomináciu novej hlavnej kontrolórky schválila Vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí.

Zverejnené:

Upravené: 14. mája 2021 o 17:32

349

futbal
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Ruben Leija

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva v tlačovej správe informuej o novej hlavnej kontrolórke športu. „Na výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra športu som si všimol, že pani Dvorščíková prejavuje veľkú odvahu a odhodlanie. Ostatných kvalitných kandidátov predčila doslova o konské dĺžky,“ okomentoval jej výber štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár. „Okrem jej kvalifikácie a schopností, sa mi osobne veľmi páči aj jej motto, ktorým je Masarykovo heslo: nebáť sa, neklamať a nekradnúť,“ dodal.

Nová kontrolórka športu Mariana Dvorščíková má 27-ročné skúsenosti s ekonomikou, posledných 17 rokov pracovala ako prednostka Mestského úradu vo Svätom Jure. „Okrem toho, že sa veľmi dobre vyznám v ekonomike, mojou srdcovkou je legislatíva. Hlavný kontrolór športu je pozíciou, v ktorej tieto svoje skúsenosti uplatním. Vnímam, že v  športových organizáciách je množstvo problémov, ktoré nikto nerieši a samé sa nevyriešia,“ doplnila.

Zároveň deklarovala, že vníma dôležitosť informovania o využívaní štátnych prostriedkov športovými organizáciami a svoju bezprostrednú úlohu vidí aj v zabezpečení skúšok kontrolórov športových organizácií. Tiež plánuje vytvoriť harmonogram kontrolnej činnosti podľa vzoru Najvyššieho kontrolného úradu. „Chcela by som zaviesť plán kontrolnej činnosti, kde budú dopredu organizácie vedieť, že budú kontrolované. Môžu sa na to pripraviť a vyšperkovať si doklady aj účtovníctvo,“ priblížila.

Dvorščíková rovnako uviedla, že sa vzdala svojich doterajších pozícií v Slovenskom zväze cyklistiky, rozviazala pracovný pomer a ukončuje všetky ďalšie činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s výkonom funkcie hlavného kontrolóra športu.

Budúca hlavná kontrolórka športu nastúpi do funkcie k 20. máju 2021 na 5 ročné funkčné obdobie a na poste nahradí Alicu Fisterovú, ktorej funkčné obdobie uplynie 19. mája 2021.

Kto je Mariana Dvorščíková 

Vroku 1998 ukončila denné štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na fakulte hospodárskej informatiky, štatistiky so špecializáciou na účtovníctvo a audítorstvo. Má 27-ročnú prax vo vedení kompletného jednoduchého a podvojného účtovníctva podnikateľov, neziskových organizácií, rozpočtových organizácií, miest a obcí. Po štúdiu pracovala ako ekonómka. V roku 2003 nastúpila ako vedúca ekonomického oddelenia mesta Svätý Jur a od roku 2004 vykonávala v tomto meste funkciu prednostky Mestského úradu. Angažovala sa v rôznych projektoch EÚ či iných zdrojov v rámci mesta Svätý Jur, v ktorých  napomohla zhodnotiť mestskú infraštruktúru.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA