Sociálne siete

ÚVOD SLIDER

Súd v Haagu nariadil Ruskej federácii zaplatiť 5 miliárd dolárov ako kompenzáciu za straty Naftogazu na Kryme

Zverejnené:

Upravené: 13. apríla 2023 o 12:51

307

Zdroj: Getty Images

REKLAMA

Globalnews

Arbitrážny tribunál pri Stálom arbitrážnom súde v Haagu nariadil Ruskej federácii, aby od roku 5 zaplatila 2014 miliárd dolárov ako náhradu za straty a stratený majetok Naftogazu na Kryme.

Oznámil to na Facebooku šéf Naftogazu Alexej Černyšev.

Podľa neho hovoríme o úhrade aktív zameraných na rozvoj plynových polí a rozvoj ďalšej strategicky dôležitej infraštruktúry, ktorá „sa stala jedným z hlavných cieľov agresora počas okupácie ukrajinského polostrova pred deviatimi rokmi“.

„Som presvedčený, že toto nie je posledné rozhodnutie, ktoré sa urobí v Haagu v prospech našej krajiny.“ Černyšov napísal.

Ako sa uvádza v tlačovej službe Naftogazu, Rusko teraz musí toto rozhodnutie dodržiavať v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného práva.

„Arbitrážny tribunál potvrdil, že Rusko musí plne kompenzovať straty Naftogazu spôsobené ruským nezákonným zabavením aktív spoločností skupiny Naftogaz na Kryme. Rozhodcovské rozsudky možno vymáhať prostredníctvom mechanizmu vymáhania. Preto v prípade odmietnutia Ruska dobrovoľne vykonať rozhodnutie súdu v súlade s Newyorským dohovorom z roku 1958 má Naftogaz právo začať proces uznania a prijatia na výkon rozhodnutia na území tých štátov, kde sa nachádzajú aktíva Ruskej federácie,“ vysvetlila spoločnosť.

Súd zistil, že výška takejto kompenzácie by sa mala rovnať reálnej trhovej hodnote aktív Naftogazu až do ich vyvlastnenia, dodal Naftogaz.

„Napriek tomu, že Rusko trvá na tom, že Naftogaz nemá nárok na žiadnu kompenzáciu za vyvlastnenie svojho majetku, arbitrážny tribunál s týmto tvrdením nesúhlasil. Výška odškodnenia stanovená týmto rozhodnutím je najväčšou sumou priznanou Medzinárodným arbitrážnym tribunálom ako kompenzácia za vyvlastnenie majetku Ruskom na Kryme,“ uviedla spoločnosť.

Okrem toho súd rozhodol, že Rusko musí Naftogazu uhradiť náklady spojené s týmto arbitrážnym konaním.

Rozhodcovský rozsudok bol vynesený po pojednávaniach o určení výšky odškodnenia, ktoré sa skončili v marci 2022 na pozadí totálnej invázie do Ruskej federácie na Ukrajinu.

V októbri 2016 Naftogaz a šesť ďalších spoločností skupiny Naftogaz začali rozhodcovské konanie (prípad PCA č. 2017-16) proti Ruskej federácii na základe Dohody medzi kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o podpore a vzájomnej ochrane investícií, známej aj ako ukrajinsko-ruská dohoda o ochrane investícií.

„Naftogaz žiada arbitrážny tribunál, aby zaviazal Ruskú federáciu zaplatiť kompenzáciu za porušenie Dohody o ochrane investícií, vrátane nezákonného vyvlastnenia strategicky dôležitých energetických investícií Naftogazu, ktorý sa stal jedným z hlavných cieľov Ruskej federácie na Kryme v roku 2014. Ústne pojednávania o právomoci a zodpovednosti sa konali v Mierovom paláci v Haagu v máji 2018. Vo februári 2019 tribunál rozhodol v prospech Naftogazu. Tribunál potvrdil svoju jurisdikciu na posúdenie prípadu a uznal, že Ruská federácia v rozpore so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z dohody o ochrane investícií nezákonne vyvlastnila investície Naftogazu. Preto sa súčasná (druhá) fáza arbitrážneho konania týka určenia výšky kompenzácie strát Naftogazu,“ vysvetlila spoločnosť.

V júli 2022 odvolací súd v Haagu potvrdil právomoc rozhodcovského tribunálu v tomto prípade.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA