Sociálne siete

DOMOV

Centrá pre deti a rodiny sa môžu uchádzať o podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia

→ Jednotlivé projekty môžu získať podporu až do výšky 5 000 eur.
→ Cieľom je rozšíriť možnosti voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí.
→ Výzva prebieha v termíne 15. apríl – 15. máj 2021.

GLOBAL NEWS

Zverejnené:

Upravené: 15. apríla 2021 o 18:56

84

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Pi Cuatropuntocero

Tlačová správa/PR

BRATISLAVA – O podporu až do výšky 5 000 eur sa môžu uchádzať centrá pre deti a rodiny (CDR), vrátane profesionálnych rodín a bývalých krízových stredísk, v termíne od 15. 4. do 15. 5. 2021. Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) spúšťa 2. ročník grantového programu Aktívny priestor, v rámci ktorého podporí rozšírenie možností voľnočasových a športových aktivít pre deti a mladých dospelých v CDR.

„Myšlienka grantového programu Aktívny priestor vychádza z reálnych potrieb centier, ktoré sme vnímali prostredníctvom dlhoročnej podpory mladých dospelých v CDR, ktorým poskytujeme finančnú pomoc na pokrytie nákladov spojených s vodičským kurzom,“ hovorí Gabriela Viteková, projektová manažérka Nadácie VW SK. „Centrá získavajú prostriedky nad rámec základného fungovania len veľmi ťažko – zároveň je však nevyhnutné, aby mali deti a mladí ľudia, ktorí v týchto zariadeniach vyrastajú, zabezpečené príjemné a podnetné prostredie. Minulý rok sme sa preto rozhodli spustiť samostatný grantový program, vďaka ktorému môžu centrá upraviť, alebo vytvoriť vhodný priestor na zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre svojich klientov.“

V roku 2020 nadácia schválila projekty pre 31 organizácií v hodnote takmer 139 000 eur. Centrum pre deti a rodiny v Polomke využilo financie napríklad na zriadenie svojho fitnescentra. „Šport, pohybové a oddychové aktivity detí po skončení vyučovania majú nezastupiteľné postavenie pri formovaní rozvoja ich osobnosti. Prinášajú do života detí a mladých ľudí nielen radosť z pohybu, ale i schopnosť tímovej spolupráce, trpezlivosti a empatie. Nevyužité skladové priestory sme preto prispôsobili a upravili na fitnescentrum,“ uviedla Martina Prčová z CDR Polomka. Podpora prišla v tom najaktuálnejšom čase – kvôli pandémii koronavírusu trávili deti a mladí ľudia väčšinu času v CDR, bez možnosti realizácie dovtedy bežných aktivít mimo centier. Centrá okrem toho museli reagovať úpravou priestorov aj pre zabezpečenie dištančnej výučby.

Podmienky grantového programu

O grant sa môžu uchádzať centrá pre deti a rodiny pôsobiace na celom Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a bývalých krízových stredísk ubytúvajúcich matky s deťmi, poskytujúcich nepretržitú celodennú starostlivosť s ubytovaním. Grant nemôžu získať zariadenia, ktoré boli v rámci tohto grantového programu podporené v roku 2020.

Financie môžu žiadať na:

  • Vybavenie, prispôsobenie alebo zrekonštruovanie vonkajších a vnútorných priestorov centier určených na športové aktivity pre deti
  • Nakúp športových pomôcok
  • Zabezpečenie súvisiacich aktivít pre deti

Podmienkou k úspešnej registrácii žiadosti je jej kreatívne spracovanie – deti prostredníctvom ľubovoľne zvolenej kreatívnej formy (videa, obrázka, básničky, príbehu,…) opíšu, na čo by grant využili. „Chceme takto podporiť zapojenie samotných detí a mladých ľudí, aby to bol projekt na mieru ich potrebám,“ doplnila Viteková.

Grantový program je otvorený od 15. apríla do 15. mája 2021, v tomto termíne môžu uchádzači posielať svoje projekty prostredníctvom stránky https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-aktivny-priestor-cpdr/

Záujemcovia o grant môžu využiť aj e-mailové alebo telefonické konzultácie k plánovanému projektu s projektovou manažérkou prostredníctvom kontaktov uvedených na www.nadacia-volkswagen.sk.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA