Sociálne siete

DOMOV

Mazák: Súdna rada neoponuje proti reforme súdnej mapy ako celku

Schválenie zákona o sídlach a obvodoch súdov však podmieňuje niektorými zásadnými zmenami.

Zverejnené:

Upravené: 17. februára 2021 o 18:09

78

Mazak
Predseda Súdnej rady Ján Mazák, SITA/Alexandra Čunderlíková

SITA

BRATISLAVA – Súdna rada neoponuje proti reforme súdnej mapy ako celku. Schválenie zákona o sídlach a obvodoch súdov však podmieňuje niektorými zásadnými zmenami. Vyplýva to zo zasadnutia rady, ktoré sa uskutočnilo v utorok 16. februára. Členovia rady na ňom schvaľovali pripomienky k reforme súdnej mapy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rady Veronika Müller.

„Súdna rada najprv odmietla návrh na takú úpravu návrhu zákona, ktorá by vlastne znamenala jeho faktické stiahnutie z legislatívneho procesu. Rovnako súdna rada nesúhlasila s tým, aby sa nezrušoval žiaden z existujúcich krajských súdov. Negatívne stanovisko bolo prijaté aj pri nesúhlase so zlučovaním, respektíve rušením niektorých najmenších okresných súdov,“ vysvetlil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

Zásadnou pripomienkou, ktorú členovia súdnej rady prijali, je vypustenie tých ustanovení z návrhu zákona, ktorými sa rušia krajské súdy v Bratislave a Košiciach. Súdna rada zastáva názor, že v týchto mestách by krajské súdy mali byť zachované z právno-politického, historického aj praktického hľadiska. Rovnako by sa mal vytvoriť v Bratislave a nie v Nitre aj krajský súd v správnom súdnictve.

„Súdna rada sa venovala aj úprave náhrad pre sudcov pri dochádzaní do iného mesta, než v ktorom doposiaľ vykonávajú svoje funkcie. Podčiarkla, že štát musí nahradiť všetky náklady spojené s takou situáciu, nielen cestovné,“ doplnil Mazák.

Súdna rada sa na treťom zasadnutí v tomto roku nevenovala pripomienkam, ktoré jej doručili jednotliví sudcovia, orgány územnej samosprávny, prípadne iné subjekty. „Tieto subjekty majú totiž právo uplatniť svoje pripomienky priamo v pripomienkovom konaní,“ uzavrel Mazák.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA