Sociálne siete

DOMOV

Rádia budú môcť mať viacero programových služieb

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 15:58

48

large radio caba
ZDROJ: Unsplash/Jonathan Velasquez

REKLAMA

24. november 2020 18:18 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Parlament dnes 85 hlasmi zo 134 prítomných poslancov schválil novelu zákona o vysielaní a retransmisii z dielne ministerstva kultúry. Cieľom novely je deregulácia právneho prostredia rozhlasového vysielania, ktorá umožní transformáciu a konsolidáciu trhu, a teda umožní rádiám mať viacero programových služieb a lepšie využívanie frekvenčného spektra pri zachovaní duálneho systému vysielania a plurality vysielania.

V súčasnosti tvorí trh súkromných rádií 38 subjektov, z toho 12 multiregionálnych, 15 regionálnych a 13 lokálnych držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie. Platná legislatíva obsahuje pre súkromných rozhlasových vysielateľov obmedzenie programových služieb, keďže jeden podnikateľ môže získať iba jednu licenciu na programovú službu. V tom sa líši od verejnoprávneho rozhlasu, ktorý má zo zákona päť programových služieb a tiež od online rádií, ktoré sú vo všeobecnosti menej regulované.

Novelou sa tiež upraví základ, z ktorého sa vypočíta zákonom ustanovený percentuálny podiel času vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, a to tak, aby sa uvedený percentuálny podiel počítal z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac v čase od 6:00 do 24:00. Právna úprava má tiež za cieľ „vhodne liberalizovať podmienky poskytovania vybranej mediálnej komerčnej komunikácie pre rozhlasových vysielateľov tak, aby priniesla nové finančné zdroje do tohto segmentu“.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA