Sociálne siete

DOMOV

Rekonštrukcia Bratislavského hradu priniesla nález drevozemného valu z 11. storočia

Zverejnené:

Upravené: 26. januára 2021 o 22:15

266

dddbc

REKLAMA

6. august 2020 15:00 SITA, Jan Volek

Rekonštrukcia Bratislavského hradu priniesla nález drevozemného valu z 11. storočia bola rozšírená o ďalšie informácie od štvrtého odseku.

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) – Tretia etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla archeologický nález pod budovou na Severných hradbách. Je ním drevozemný val z 11. storočia. Ide o záležitosť mimoriadnej historickej a kultúrnej hodnoty. O archeologickom náleze dnes informoval vedúci Kancelárie Národnej rady SR (NR SR) Daniel Guspan.

V priestore plánovanej strojovne na Severných hradbách sa podarilo odkryť zachovanú zuhoľnatenú konštrukciu opevnenia postaveného z mohutných dubových brvien, ktoré siahali do výšky viac ako dva metre. Keďže ide o významný nález, Krajský pamiatkový úrad Bratislava vydal v októbri 2019 rozhodnutie k ďalšej ochrane a prezentácii nálezu. Pre Kanceláriu NR SR ako správcu Bratislavského hradu preto v tejto súvislosti vyplývajú viaceré úlohy.

Na základe rozhodnutia bude pre zabezpečenie dostatočného archeologického výskumu potrebné rozšíriť rozsah stavebných prác. Umožní sa tak odkrytie a preskúmanie všetkých nálezových situácií po celej možnej dĺžke dotknutého traktu budovy na Severných hradbách. Z rozhodnutia pamiatkového úradu zároveň vyplýva, že nález je možné dlhodobo chrániť ako ohraničený nálezový celok a účinne ho konzervovať. Takto chránený a konzervovaný drevozemný val bude možné na základe rozhodnutia úradu aj ďalej prezentovať priamo v mieste odkrytých nálezových situácií.

Archeológ Matej Ruttkay uviedol, že sa zachovali časti valu z drevenej časti, ktoré sa štandardne rozpadávajú a nenájdu sa po nich takmer žiadne stopy. Rekonštrukcia Bratislavského hradu však priniesla viac ako dvojmetrové úrovne zachovaných konštrukcií valového telesa. „Ide o unikátne nálezy. V takom stave zachované drevá a súčasti konštrukcie opevnení na Slovensku nemáme nikde,“ priblížil. Podľa archeológa val v nejakej fáze zhorel. Na miestach, v ktorých došlo k nedokonalému zhoreniu, sa drevo v zuhoľnatenom stave zachovalo.

Guspan ďalej priblížil, že o náleze drevozemného valu a možných alternatívach pre zabezpečenie a naplnenie vydaného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava (KPÚ BA) pre jeho ochranu a prezentáciu rokovalo v júni vedenie parlamentu. Z rokovania vzišlo, že najefektívnejším a najhospodárnejším spôsobom pre realizáciu rozhodnutia KPÚ BA bude uzatvorenie dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní k zmluve s aktuálnym zmluvným dodávateľom, ktorý vykonáva tretiu etapu rekonštrukcie hradu, vrátane obnovy objektu na Severných hradbách.

Ďalšou posudzovanou alternatívou bolo predčasné ukončenie časti súčasnej zmluvy o dielo a vyhlásenie nového verejného obstarávania na výber dodávateľa časti prác, ktoré predpokladá vydané rozhodnutie KPÚ BA k ochrane a prezentácie drevozemného valu. V prípade vyhlásenia súťaže nového dodávateľa prác by došlo k predĺženiu termínu ukončenia stavby. Guspan tiež upozornil, že pri výberoch zhotoviteľov prác je nevyhnutné zaručiť požadovaný stupeň odbornosti.

Marta Čulenová z Kancelárie NR SR dodala, že v roku 2018 bola zazmluvnená rekonštrukcia tretej etapy, ktorou by sa mala rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu ukončiť. Finančný objem rekonštrukčných prác ôsmich objektov Bratislavského hradu činil zhruba 16 miliónov eur. „Podľa Zmluvy o dielo mali rekonštrukčné práce všetkých ôsmich objektov končiť 24 mesiacov po odovzdaní staveniska, čo bolo vo februári v roku 2011. Čiže február 2021,“ vysvetlila Čulenová. Guspan však dodal, že posunom v nálezoch, ktoré boli na Severnej terase zrealizované, sa termín posunie na jún 2021.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA