Sociálne siete

DOMOV

Tretina vysokoškolákov sa priznala, že čelila sexuálnemu obťažovaniu

Do prieskumu sa zapojilo 33 fakúlt a 1 621 respondentov, z nich bolo 60 percent žien a 37 percent mužov.

Zverejnené:

Upravené: 17. februára 2021 o 17:22

98

depresia uzkost
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Ben Blennerhassett

SITA

BRATISLAVA – Jedna tretina vysokoškolákov, ktorí zažil obťažovanie, sa rozhodla s touto skúsenosťou aj niekomu zdôveriť. Z toho bolo 22 percent študentiek a deväť percent študentov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktoré poskytla manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Viera Böttcher. Do prieskumu v akademickom roku 2019/2022 sa zapojilo 33 fakúlt a 1 621 respondentov, z nich bolo 60 percent žien a 37 percent mužov. Respondentmi boli najmä poslucháči vyšších ročníkov, ktorých priemerný vek bol 23 rokov. Výskumný tím v rámci prieskumu uskutočnil aj sériu anonymizovaných rozhovorov so študentkami, ktoré zažili sexuálne obťažovanie na slovenskej vysokej škole. Výsledky prieskumu zverejnil IVPR aj v príručke pre vysoké školy Čo so sexuálnym obťažovaním?

Výskumníci zistili, že študenti sa najčastejšie zveria so skúsenosťou s obťažovaním svojim spolužiakom (78 percent), svojim priateľom (65 percent) či rodine (50 percent). Priblížili, že zdôverenie sa autorite či vedeniu školy je jednou z najzriedkavejšie zvolených možností. Tí študenti, ktorí nikomu nepovedia o svojej skúsenosti, to najčastejšie nepovažovali za dostatočne vážny incident (27 percent) alebo problém vyriešili sami (19 percent). Zo študentov má jedno percento skúsenosti, že sa na škole začalo oficiálne konanie voči obťažujúcej osobe, teda v 12 prípadoch.

Ako poukázala Böttcher, s tvrdením, že boli svojou vysokou školou dostatočne informovaní o problematike sexuálneho obťažovania súhlasilo 12 percent opýtaných. Podľa 80 percent študentov by malo vedenie školy prijať opatrenia na predchádzanie sexuálneho obťažovania. Pritom takmer 70 percent študentov vie, že problematika sexuálneho obťažovania je na Slovensku legislatívne ošetrená antidiskriminačným zákonom a 71 percent si uvedomuje možnosť obrátiť sa v predmetných prípadoch na súd.

Takmer 80 percent študentov vysokých škôl sa počas štúdia stretlo s rodovo motivovaným obťažovaním. Išlo napríklad o komentáre so sexuálnym podtónom, vtipy alebo znevažujúce poznámky o ženách alebo mužoch, ktoré boli založené na ich stereotypnom vnímaní. Zhruba polovica (46 percent) opýtaných študentov uviedlo aj skúsenosť s neželanou sexuálnou pozornosťou, napríklad snahu o neželané zblíženie, komentovanie tela a vzhľadu, nevyžiadané zdieľanie materiálov so sexuálnym obsahom či pozývanie na stretnutia napriek odmietnutiu. So sexuálnym nátlakom od niekoho vo vysokoškolskom prostredí mali skúsenosť tri percentá študentov.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA